پایان نامه راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان


دانشگاه  آزاد  اسلامی  واحد  رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیا   گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی

نیم سال تحصیلی:

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول.. 1

1-1. مقدمه.. 2

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق .. 3

1-3. اهداف تحقیق .. 5

1-4. بهرهوران .. 5

1-5. قلمرو تحقیق.. 5

1-6. پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ) .. 5

1-7. فرضیه‌ها .. 6

1-8. روش و مراحل انجام تحقیق .. 6

1-8-1. نوع روش تحقیق .. 6

1-8-2. روش گردآوری اطلاعات .. Error! Bookmark not defined.

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-9. جامعه آماری .. 7

1-10. نمونه آماری.. 7

1-11. سوابق مربوط .. 7

1-12. تعریف واژه های عملیاتی تحقیق .. 11

1-13.محدودیتهای تحقیق .. 13

فصل دوم .. 14

2-1. تعریف توریسم  و توریست.. 18

2-2. گردشگری متمرکز و گسترده .. 20

2-2-1. گردشگری متمرکز .. 20

2-2-2. گردشگری گسترده .. 20

2-3. نوع شناسی توریسم .. 22

2-3-1.توریسم انبوه و توریسم بدیل یا آلترناتیو.. 22

2-3-2.توریسم عادی و توریسم طبیعت‌گرا .. 22

2-3-3.توریسم فام یا توریسم فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه.. 23

2-4.  توریسم عادی .. 23

2-5 . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم.. 27

2-6. پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم.. 30

2-6-1.پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم.. 30

2-6-2. پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم.. 30

2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها .. 32

2-8. محیط طبیعی و صنعت توریسم .. 33

2-9. گردشگران و محیط طبیعی مقصد .. 35

2-10. ارزیابی منابع اکوتوریسم.. 36

2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند.. 36

2-10-2. ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم.. 38

2-11.ابعاد ظرفیت تحمل .. 39

2-12.  سابقه اکوتوریسم .. 41

2-13. اهمیت اکوتوریسم .. 41

2-14. نوع‌شناسی اکوتوریسم .. 41

2-15. نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده .. 42

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید