پایان نامه رابطه ی کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان

ارسال شده در سایت پایان نامه

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش

 

۱-          مبانی نظری پژوهش و پیشینه

  • مقدمه

این فصل در دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش تنظیم شده است که در بخش اول به بررسی تعاریف و نظریه­ها، ابعاد و پیامدها تعهد سازمانی؛ تعاریف، اجزا و الگوهای کیفیت زندگی کاری و مدل­های تعارض کار-خانواده پرداخته شده است و در بخش دوم پژوهش­های داخلی و خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق بررسی شده است.

  • تعاریف تعهد سازمانی

در مورد تعریف تعهد سازمانی و شاخص های آن توافق همگانی وجود ندارد. با توجه به همین تعاریف متعدد، درباره ی سنجش آن نیز توافق همگانی وجود ندارد (بکر[۱]، ۱۹۹۲). اکثر محققان، تعهد سازمانی را یک حالت روانشناختی دانسته­اند که رابطه ی کارمند با سازمان را شرح می دهد (روسیو[۲]،۱۹۸۹).

عده­ای آن را تمایل کارکنان برای باقی ماندن در سازمان می دانند (گروکسی[۳]، ۱۹۹۶؛ هربی ناک و آلوتو[۴]، ۱۹۷۲؛ لی[۵]، ۱۹۷۱). تعاریف دیگر شامل دلبستگی به سازمان (مودی و دیگران، ۱۹۷۹)، هماهنگی اهداف شخصی و سازمان (بوچونان[۶]، ۱۹۷۴) و بروز رفتارهایی برای پاداش های ارزشمند (مایر و آلن، ۱۹۸۴) است.

کاشمن[۷] (۱۹۹۲)، تعهد سازمانی را درجه­ای که یک شخص ارزش ها، اهداف، حس وفاداری و وظیفه شناسی به محل کار خود را درونی می کند، تعریف کرد و بیان کرد که به واسطه­ی تعهد، یک هدف یکسان قوی در بین کارکنان و گروه های کاری شکل می­گیرد.

لوتانز، بک و تایلور[۸] (۱۹۸۷) معتقدند که تعهد سازمانی را می­توان در سه ویژگی خلاصه کرد:

الف- اعتقاد قوی فرد نسبت به سازمان و پذیرش اهداف آن

ب- تلاش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابی به اهداف سازمان

ج- تمایل کامل برای باقی ماندن در سازمان

بوت و همکاران[۹] (۲۰۰۵، به نقل از دربانیان، ۱۳۹۰)، تعریف دیگری از تعهد سازمانی ارائه می­دهند، بدین ترتیب که پیوند روانشناختی بین کارکنان و سازمان برقرار می­گردد، به نحوی که این پیوند احتمال ترک داوطلبانه سازمان را توسط کارکن به حداقل برساند. در جدول نیز تعاریفی از تعهد سازمانی توسط می­لیانگ و همکاران (۲۰۰۹) ارائه شده است.

[۱] -Becker

[۲] -Rousseau

[۳] -Gruskey

[۴] -Herbiniak & Alutto

[۵] -Lee

[۶] -Buchanan

[۷] -Kashman

[۸] -Luthans, Baack & Taylor

[۹] -A bbott et al

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی
پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شاد...
پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 135...
پایان نامه بررسی لباس های محلی ایل قشقایی
دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تعهد هویت در دانشجویان