پایان نامه : رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: نقش تعدیل کننده ی اندازه ی مدرسه


دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
عنوان:
رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: نقش تعدیل کننده ی اندازه ی مدرسه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سیاوش طالع پسند
استاد مشاور:
سرکار خانم دکتر لاله جمشیدی

اسفند ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده 
فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهنده ای است که معلمان، والدین و مدیران برای نگاهی هماهنگ به شیوه ها و سنت های محلی( منطقه ای) خود، نیازمند آن هستند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش تعدیل کنندگی اندازه مدرسه بود. مطالعه حاضر با روش همبستگی اجرا شد. کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین جامعه ی آماری این مطالعه را تشکیل می دادند (605N =). شرکت کنندگان 220 معلم( 88 مرد،132 زن) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. همه ی آنها پرسشنامه ی فرهنگ مدرسه را تکمیل کردند. داده ها با مدل رگرسیون چندگانه و تکنیک جانسن- تایمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد از بین مؤلفه های فرهنگ مدرسه صرفاً مؤلفه ی روابط همکاران پیش بینی کننده ی معنادار پیشرفت تحصیلی بود. همچنین، یافته ها حاکی از این بود که در مدارس با حجم کوچک رابطه ی پبشرفت تحصیلی با مؤلفه ی روابط همکاران مثبت و معنادار بود ولی در مدارس با اندازه ی بزرگ این رابطه مشاهده نشد. یکی از مؤلفه های افزایش پیشرفت تحصیلی توجه به فرهنگ مدرسه است. در مدرسه ها ی با اندازه ی کوچک این مؤلفه نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ایفا می کند.
کلید واژه ها: فرهنگ مدرسه، پیشرفت تحصیلی، اندازه ی مدرسه، مقطع ابتدایی

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید