پایان نامه رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد

ارسال شده در سایت پایان نامه

۴-۱- اهداف

         هدف اصلی

 • شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد مورد مطالعه

اهداف فرعی:

 • شناخت رابطه تحصیلات با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه درآمد با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه محله زندگی با سلامت افراد مورد مطالعه

هدف اصلی دوم :

 • شناخت رابطه وقایع استرس زای زندگی افراد مورد مطالعه و سلامت آنها

اهداف فرعی:

 • شناخت رابطه مرگ همسر یا فرزند با سلامت
 • شناخت رابطه  مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست با سلامت
 • شناخت رابطه  ازدست دادن شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر در وضعیت مالیبا سلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر سمت و مسئولیت باسلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه تغییر در محل زندگی باسلامتافراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه بازنشستگی و سلامت افراد مورد مطالعه
 • شناخت رابطه بیماری یکی از اعضای خانواده وسلامت افراد مورد مطالعه

       هدف اصلی سوم

 • شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد مورد مطالعه ومیزان دسترسی آنها به خدمات پزشکی و بهداشتی است.

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم
پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)
دانلود پایان نامه تعیین احساس خود مختاری بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا
دانلود پایان نامه بررسی مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب
پایان نامه ارشد اثربخشی گروه‌ درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با ...