پایان نامه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهرکرد

استاد راهنما:

دکتر عبدالله معتمدی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1- مقدمه: 2

1-2- بیان مسئله : 4

1-3- سئوال اصلی تحقیق: 7

1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق : 7

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق: 7

1-5- اهداف تحقیق : 9

1-6- فرضیه های اصلی : 9

1-7- تعریف اصطلاحات : 9

1-8- تعاریف عملیاتی : 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

– پیشینه تحقیق: 14

2-2- مفهوم نگرش مذهبی : 17

2-3- مفهوم بهزیستی روانشناختی: 19

2-4-1- مدل تعادل پویا : 22

2-4-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن  : 23

2-4-3- نظریه ناهمخوانی رضایت : 23

2-4-4- نظریه هدف غایی : 24

2-5- ابعاد بهزیستی روان شناختی :

– پذیرش خود : 25

2-5-2- هدفمندی در زندگی: 25

2-5-3-رشد شخصی : 25

2-5-4- تسلط بر محیط : 26

2-5-5- خود مختاری : 26

2-5-6- روابط مثبت با دیگران : 27

2-6- مفهوم فرسودگی شغلی : 27

2-7- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی : 29

2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی : 31

2-8- رابطه ایمان و مذهبی بودن : 35

2-9- ویژگیهای افراد مذهبی : 36

2-10- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی : 41

2-11- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی :

– رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی : 45

2-13- انواع جهت گیری مذهبی : 45

2-14- آثار نگرش مذهبی بر زندگی : 47

 

فصل سوم: روش تحقیق… 51

3-1- طرح تحقیق.. 52

3-2- جامعه آماری.. 52

3-3- حجم نمونه. 52

3-4-  قلمرو تحقیق: 53

3-5- مراحل اجرای تحقیق.. 53

3-6-  متغیرهای تحقیق..

–  روش و ابزارجمع آوری داده ها 53

3-8- روش اجرا 54

3-9- پرسشنامه ها : 54

3-10- روایی وپایایی پرسشنامه. 55

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات… 59

4-1- تجزیه و تحلیل اطلاعات: 60

4-2- بخش اول آمار توصیفی.. 60

4-3- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه) 61

4-3- آمار استنباطی: 69

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید