پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با رعایت حرمت همکاران

ارسال شده در سایت پایان نامه

۶-۱)تعریف مفاهیم

۱-اخلاق حرفه ای:

تعریف نظری:

اخلاق حرفه ای به بررسی چالش های اخلاقی ای که توسط شاغلین حرفه ها،نظیر پزشکان، پرستاران ،وکلا،کارگران و…تجربه می شوند،می پردازدوبه دنبال مطالعه وفهم مبانی ارزش هاوالزامات حرفه ای است.)حسینییان،۱۹:۱۳۸۵)

تعاریف عملیاتی

اخلاق حرفه ای:میانگین نمراتی که پاسخگویان از پرسشنامه اخلاق حرفه ای بدست می آورندکه نشان می دهد معلمان ازنظر مدیران در چه سطح اخلاقی درحرفه خودمی باشند.

۲-رازداری:

تعریف نظری:

دربرگیرنده موضوعات مربوط به محرمانه تلقی کردن نمرات دانشجویا سوابق حضور و غیاب و مکالمات خصوصیشان با استادان، استفاده از مسائل دانشجویان به عنوان سوژه درسی است (مورای، ۱۹۹۶).

تعاریف عملیاتی

  رازداری: به میانگین نمراتی گفته می شود که پاسخگویان ازشماره ۱۳ تا۱۶ پرسشنامه اخلاق حرفه ای  کسب می کنندکه نشان دهنده میزان حفظ اسراردانش آموزان ازسوی معلمان می باشد.

۳- احترام به همکاران:

   تعریف نظری:  دربرگیرنده مسائل مربوط به احترام به خود و همکاران و دوری از تخریب یکدیگر با هدف پرورش استعدادهای دانشجویان است. زیرا همکاری با همکاران و مشورت با آنها یکی از بهترین روش ها برای بهبود تدریس است (هاولی و هاولی[۱]، ۲۰۰۵).

۱ Howley

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت صنایع غذایی یک و یک
پایان نامه بررسی رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی
پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز
پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
پایان نامه با موضوع هوشمند سازی اسباب بازی متحرک با هدف حرکت درهزار تو