پایان نامه رابطه سبک های اسناد زنان و پذیرش خشونت علیه آنان


روش انجام تحقیق

محقق جهت حمع آوری داده ها  به پزشکی قانونی استان البرز مراجعه کرده و بدین گونه عمل  کرد که با همکاری پزشک معاینات بالینی زنان، قربانیان را شناسایی و  شخصا به توزیع پرسشنامه بین آنها پرداخته شد. توزیع پرسشنامه ها بر اساس کمترین میزان ایجاد مقاومت،و همین طور تا حد امکان جلوگیری از بدون پاسخ ماندن پرسشنامه ها به علت حجم بالای آن بدین ترتیب بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان،کلیشه های جنسیتی،کنترل هیجانی ،سبک های اسناد، دوسوگرایی و سپس پرسشنامه خشونت خانگی.

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز که علت مراجعه شان ضرب و تم از سوی همسر  در سال ۱۳۹۳ می باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل ۱۰۰ زن مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در بهار۱۳۹۳ که  علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی همسر می باشد به صورت تصادفی از حامعه در دسترس انتخاب می شود. در پژوهش های غیر آزمایشی توصیه می شود که حجم نمونه بیش از سی نفر باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید