پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲- مباني نظري مربوط به متغيرهاي پژوهشي:

تعريف شخصيت:

شخصيت را شايد بتوان اساسي ترين موضوع علم روانشناسي دانست، زيرا محور اساسي بحث در زمينه هايي مانند يادگيري، انگيزه، ادراک تفکر، عواطف، احساسات، هوش و مواردي از اين قبيل است. به عبارتي، موارد فوق الذکر اجزاي تشکيل دهنده شخصيت به حساب مي‌آيند (شاملو، ۱۳۸۴).

از نظر ريشه اي گفته شده است که کلمه شخصيت که برابر معادل کلمه personality انگليسي و pesonalite فرانسه است در حقيقت از ريشه لاتين persona گرفته شده که به معني نقاب يا ماسکي بود که در يونان قديم بازيگران تئاتر به چهره خود مي‌گذاشتند تا وجه تمييز آن‌ها از ديگران باشند (کريمي، ۱۳۸۲).

در حال حاضر تعريف واحدي از شخصيت که مورد توافق همه روانشناسان باشد، وجود ندارد. ديدگاهي که هر يک از روانشناسان از ماهيت انسان دارند، تعريف آن‌ها را از شخصيت تحت تاثير قرار داده است (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، ترجمه سيد محمدي، ۱۳۸۷).

برخي از روانشناسان شخصيت، جنبه‌هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي کنش انسان را مطالعه مي‌کنند و از روشهاي مناسب براي پژوهش در اين زمينه سود مي‌جويند، گروهي ديگر به افراد در رفتار آن‌ها توجه مي‌کنند، بعضي ديگر شخصيت را با توجه به ويژگي هايي چون فرآيندهاي ناهشيار تعريف مي‌کنند که به طور مستقيم قابل مشاهده نيست و بايد از رفتار استنباط شود و سرانجام بعضي از روانشناسان، شخصيت را تنها از طريق ارتباط‌هاي متقابل افراد با يکديگر و نقش‌هایي که در جامعه بازي مي‌کنند تعريف کرده اند. بنابراين دامنه تعاريف ارائه شده از شخصيت از فرآيندهاي دروني ارگانيسم تا رفتار مشهود ناشي از تعامل افراد، در نوسان است (پروين و جان[۱] ، ۲۰۰۲، ترجمه جوادي و کديور، ۱۳۸۱).

  1. ۱٫ Pervin & John

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
  2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
  3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
  4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
  5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
  6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند