پایان نامه رابطه رضایت زناشویی و عامل مسولیت پذیری


عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۱۸- نظريه چرخه پاداش زندگي زناشويي[۱]:

شواهد حاکي از آن است که در ازدواج، دوره‌هاي خاصي وجود دارد که در آن سطح رضايتمندي پايين‌تر يا بالاتر از ساير دوره هاست. نظريه چرخه زندگي زناشويي با تقسيم بندي مراحل زندگي و تغييرات و تنش‌ها و نقش‌هاي خاص هر مرحله به بررسي تفاوت‌ها در سطح رضايتمندي زناشويي که ناشي از تغييرات دوره‌هاي مختلف است مي‌پردازد. نظريه رواني اجتماعي هر مرحله از چرخه زندگي را محصولي از توالي منظم و وقايع قبلي مي‌داند. چنين رويکردي براي توجيه تاثيرات زندگي بر روابط مفيد مي‌باشد (جوانمرد، ۱۳۸۵).

مفهوم مهمي که اغلب متخصين خانواده درماني، جامعه شناسان و طراحان چرخه زندگي به آن اشاره کرده اند، پديده اپي ژنتيک سيستم ارتباطي است. با توجه به اصلي اپي ژنتيک مبادلات هر مرحله رشدي بر اساس تبادلات قبلي مي‌باشد (عبدالله زاده، ۱۳۸۲).

موفقيت يا شکست در مراحل بعدي بستگي به پيامد‌هاي تکاليف و تبادلات مراحل قبلي دارد و همين موضوع براي متخصصين مربوط مدل جالبي از چهار جريان عمده در اپي ژنتيک سيستم ارتباطي با دوام ارائه مي‌دهد که عبارتند از: (دلبستگي – مراقبت – ارتباط – حل مساله مشترک و تقابل)، ( البرز، ۱۳۸۶).

  1. ۲٫ marital life cycle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
  2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
  3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
  4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
  5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
  6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند