پایان نامه رابطه رضايتمندي زناشويي با مدت ازدواج


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

عشق رومانتیک:

از نظر یونگ عشق رومانتیک همان دوست داشتن نیست، بلکه مجموعه ای است از کنشهای پیچیده در حول وحوش دوست داشتن احساسات ناخواسته، ایده ال ها، واکنشها، عشق رومانتیک نکته کمال قدرت است و درون چنین کمال مطلوبی یک واقعیت عمیق مکتوم است. و این عشق به منزله پنجره ای در درون افراد است که چشم اندازی به سوی واقعیت زنده و سودمند درون افراد به سوی آنچه افراد می خواهند باشند می گشاید و واقعیتی که در ورای عشق رومانتیک نهان است، همان واقعیت آرمان طلبی معنوی است، حقیقتی که انسان امروزی به صورت ناخودآگاه و ناخواسته در عشق رومانتیک جستجو می کند حقیقت درونی روح و روان خود است.

از آنجا که غریزه مذهبی را در  هیچ مکانی در دنیای امروز نمی توان گنجاند به همین خاطر است که انسان در اغلب موقعیت ها، زندگی را بی معنا و کسل کننده می یابد(عمادیان، ۱۳۷۸).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی