پایان نامه رابطه راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان


۲-۶-۱ راهبردهای مقابله با استرس

الف) تعریف نظری

از نظر لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) مقابله مشتمل بر تلاش­ها، اعم از کنش­مدار و درون روانی، به منظور اداره و کنترل تقاضاهای محیطی و درونی و تعارضات میان آن­ها می­شود. از نظر لازاروس (۱۹۹۳) مقابله دو کارکرد عمده دارد: تنظیم هیجانات ناگوار و درمانده کننده، و اتخاذ کنش به منظور تغییر و بهبود مسئله­ای که باعث ناراحتی شده است. بر این اساس لازاروس و فولکمن سه دسته از  شیوه­های کلی مقابله را عنوان کرده­اند: سبک­های مقابله­ی مسئله­مدار[۱]؛ سبک­های مقابله­ی هیجان­مدار[۲] و سبک­های مقابله­ی اجتناب­مدار[۳] (به نقل از جانگ و جانسون[۴]، ۲۰۰۴).

سبک­های مقابله­ی مسئله­مدار عبارتند از روش­های فعال حل مسئله که برای حل رابطه استرس­زا بین خود و محیط مورد استفاده قرار می­گیرند. عمده­ترین  سبک­های مسئله­مدار عبارتند از: مقابله رویارویانه (تلاش­های ستیزه­جویانه برای تغییر موقعیت)، جستجوی حمایت اجتماعی (تلاش در جهت کسب حمایت هیجانی و اطلاعاتی از دیگران) و سبک حل مسئله با برنامه (تلاش­های سنجیده     مسئله­مدار برای حل موقعیت) (کریستین و رودز[۵]، ۲۰۱۲).

سبک­های هیجان­مدار عبارتند از شیوه­هایی که بر اساس آن افراد به سطح بهینه­ای از تنظیم هیجانی و توانایی برخورد با موقعیت و احساسات شدید و بحرانی دست می­یابد (سارنی، ۱۹۹۹). مهمترین این سبک­ها عبارتند از: خویشتنداری (تلاش به منظور تنظیم و کنترل احساسات یک شخص)، فاصله­گیری (تلاش جهت انفصال از موقعیت)، ارزیابی مجدد و سازگاری (تلاش برای یافتن معنای مثبت در تجربه با تاکید بر رشد شخصی) و سبک اجتناب/ گریز (تلاش برای رهایی یا اجتناب از موقعیت) (تیلور، ۱۹۹۹؛ به نقل از سلیگمن و نانسوکپارک[۶]، ۲۰۰۵).

سبک­های مقابله­ی اجتناب­مدار عبارتند از راهبرد هایی که ناهشیارانه برای فاصله گرفتن و اجتناب از منبع استرس، اعم از اجتناب در سطح تفکر و انکار وجود عامل استرس­زا یا اجتناب در سطح عمل، اتخاذ می­شوند (کریستین و رودز، ۲۰۱۲).

[۱] – problem-focused coping strategies

[۲] – emotion-focused coping strategies

[۳] – avoidance-focused coping strategies

[۴] – Jang & Johnson

[۵] – Christian & Rhodes

[۶] – Seligman & Nansookpark

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید