پایان نامه رابطه راهبردهاي حل مسأله و كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان


عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اضطراب صفت و حالت[۱]

اسپیلبرگرو واگا[۲](۱۹۹۵)اضطراب صفتی را به عنوان تفاوتهای فردی نسبتاَپایدار دراستعداداضطراب[۳]،واضطراب حالتی را یک واکنش هیجانی ناپایدار و توام با تنش و ناخشنودی معرفی کرده اند که از لحاظ شدت و فراوانی متنوع است.

اسپیلبرگر اضطراب امتحان[۴] را به عنوان یک موقعیت ویژه ازاضطراب صفات توصیف کرد ونشان داد که مقیاس تفاوتهای فردی در مورد اضطراب صفتی پیش بینی می کند که آزمودنیها هنگامی که در موقعیت های استرس زا،ارزشیابی و امتحان قرار می گیرند،احساس اضطراب حالت می کنند.او یافت که دانش آموزانی که اضطراب امتحان دارند بطورکلی اضطراب صفتی دارندونسبت به دانش آموزانی که اضطراب صفتی پایین تری دارند،آزمونها راتهدیدآمیزتردریافت می کنند(به نقل ازاسپیلبرگروواگا، ۱۹۹۵).

شبیه به اسپیلبرگردرمفهوم اضطراب امتحان،آنتون وکلیش[۵](۱۹۹۵، به نقل ازرابلایز،۱۹۹۸)پیشنهاد کردندکه اضطراب ریاضی ممکن است به عنوان یک موقعیت ویزه صفت شخصیتی تلقی شود.این نویسندگان فرض کردندکه شخص تمایل دارد موقعیت های مربوط به ریاضی رابه عنوان تهدید دریافت کند؛ممکن است عامل آن سطح اضطراب صفتی باشد.درحمایت از این عقیده،چندین مطالعه،همبستگی بین مقیاسهای صفت،حالت واضطرابریاضی رانشان دادند(پلاک[۶]،آنسورجی[۷]،پارکر[۸]ولوری[۹]،۱۹۸۲؛پلاک و پارکر،۱۹۸۲؛پلاک و اسمیت ودامستیج[۱۰]،۱۹۹۱، به نقل ازرابلایز،۱۹۹۸).

۶Spiclberger & Vaga

۷Anxiety Proness

۸Test anxiety

[۵]Anton & Klish

[۶]Plakc

[۷]Ansorge

[۸]Parker

[۹]Lowry

[۱۰]Smith & Damsteege

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

اهداف جزئی

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید