پایان نامه رابطه بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه و حجم تولیدات علمی– پژوهشی آنها


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۳-۵- سوال پنجم پژوهش: آیا بین تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی دارای سوابق کاری مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

جدول ۴-۱۱- نشان­دهنده­ی نتایج بررسی تفاوت میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی بر حسب سابقه کار آن ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه می­باشد. مقدار ۶۵۱/۱۳F= می­باشد که در سطح ۰۰۰۱/۰P< معنی­دار می­باشد. به عبارتی دیگر، تفاوت معنی­داری بین تولیدات علمی گروه های آموزشی مختلف وجود دارد.

 

جدول۴-۱۱- نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت تولیدات علمی بر حسب سوابق کاری

PF  مقدارانحراف معیارمیانگینتعدادسابقه کار
۰۰۱/۰۶۵۱/۱۳۹۷۳/۵۰۳۵/۷۸۶۱-۱۰
۸۰۵/۷۴۸/۸۷۳۱۰-۲۰
۳۱۶/۱۵۴۰۹/۱۵۶۱۲۰-۳۰

 

به منظور بررسی این موضوع که تفاوت بین کدام یک از گروه های معنی دار است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج در جدول ۴-۱۲ ملاحظه می شود. طبق این جدول اعضای هیات علمی که سابقه کار ۲۰-۳۰ سال دارند میزان تولیدات علمی بیش تری نسبت به دو گروه دیگر دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید