پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

ارسال شده در سایت پایان نامه

مقدمه و طرح مسأله

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد. اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.

هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و … گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.

اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.

فرضيه‌ها:

قابل ذكر است كه فرضيه‌ها استنباطي از نظريه‌هاي فوق مي‌باشند.

فرضيه شماره1:بين عوامل فردي(سن، درآمد خانواده و بعد خانوار و….) و ميزان بزهكاري رابطه معني‌دار وجود دارد

فرضيه شماره2:بين عدم حضور شخصيت مقتدر در خانواده(نظارت والدين) و ميزان بزهكاري رابطه معکوس وجود دارد.

فرضيه شماره3:بين وجود ناپدري و يا نامادري در خانه(ازدواج مجدد والدين) و ميزان بزهكاري رابطه وجود دارد.

فرضيه شماره4:بين طلاق(جدايي والدين از همديگر) و ميزان بزهكاري رابطه معني‌دار وجود دارد.

فرضيه شماره5:بين نابساماني خانواده(اختلافات خانوادگي) و ميزان بزهكاري فرزندان رابطه معني‌داري وجود فرضيه شماره6:بين ميزان گرايش به خانواده و بزهكاري فرزندان رابطه معني‌داري وجود دارد،

فرضيه شماره7:بين ميزان ارضاء نياز و ميزان گرايش به بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد

فرضيه شماره8:بين ميزان محروميت نسبي و گرايش به بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد: فرضيه شماره9:بين ميزان روابط و مبادلات اجتماعي و گرايش به بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد و اين رابطه معكوس مي‌باشد يعني هر چقدر روابط و مبادلات اجتماعي بالاتر باشد ميزان بزهكاري پايينتر مي‌رود

فرضيه شماره10:بين ميزان همبستگي اجتماعي و گرايش بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد و اين رابطه معكوس مي‌باشد يعني هر چقدر ميزان همبستگي اجتماعي بالا رود ميزان بزهكاري كاهش مي‌يابد.

فرضيه شماره11:بين ميزان از خود بيگانگي و گرايش به بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد و اين رابطه مستقيم مي‌باشد يعني هر چقدر ميزان از خود بيگانگي بالا رود ميزان بزهكاري نيز افزايش مي‌يابد.

فرضيه شماره12:بين ميزان گرايش به دوستان و ميزان بزهكاري رابطه معني‌داري وجود دارد و اين رابطه معكوس مي‌باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تع...
پایان نامه مقایسه تحلیلی رمان –پیامبر-ص- اثر زین العابدین رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهیم حسن بیگی از ل...
پایان نامه بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد
پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده
پایان نامه بررسی اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج منابع انسانی