پایان نامه رابطه بین درک شنیداری و به­ کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی­ آموزان غیرایرانی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ­زبانان

موضوع: رابطه بین درک شنیداری و به­ کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی­ آموزان غیرایرانی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

استاد مشاور: آقای دکتر ضیاءالدین تاج­الدین

تیر 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

مقدمه پژوهش… 1

-1-1 مقدمه. 2

-1-2 بیان مسئله. 3

-1-3 شیوه­های سنجش راهبردهای زبان آموزی.. 8

-1-4 طبقه­بندیِ راهبردهای زبان­آموزی.. 9

-1-5  اهمیت مسئله. 10

-1-6 اهداف پژوهش… 11

-1-7 متغیرهای پژوهش… 12

-1-8 پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش… 12

-1-9 جامعه مورد مطالعه. 14

-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی.. 14

فصل 2. 16

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 16

-2-1 مبانی نظری.. 17

-2-1-1 مقدمه. 17

-2-1-2 فراگیری مهارت‌های زبان دوم از دیدگاه شناختی.. 17

-2-1-3مهارت شنیدن در زبان اول و دوم. 19

-2-1-4 اهمیت شنیدن در فراگیری زبان دوم. 20

-2-1-5اهمیت فراشناخت در درک شنیداری.. 21

-2-1-6 الگوهای پردازشی شنیدن. 26

-2-1-6-1 پردازش بالا به پایین: دانش پیشین.. 26

-2-1-6-2 دانش پیشین: دانش طرحواره‌ای و بافتی.. 27

-2-1-6-3 دانش پیشین: سازمان دهنده‌ی مقدم. 28

-2-1-6-4 پردازش پایین به بالا: دانش زبانی.. 30

-2-1-6-5 تعامل دانش‌زبانی و دانش پیشین در جبران کاستی‌های د رک شنیداری.. 31

-2-1-7 شنیدن تعاملی و غیرتعاملی.. 32

-2-1-8 تفاوت متون کتبی و شفاهی: تفاوت‌ها و دشواری‌ها 34

-2-2راهبردهای زبان­آموزی.. 36

-2-2-1 مقدمه. 36

-2-2-2تعاریف راهبردهای زبان‌آموزی.. 37

-2-2-3راهبردهای زبان‌آموزی از دیدگاه شناختی.. 39

-2-2-4شیوه‌های یادگیری و راهبردهای زبان‌آموزی.. 41

-2-2-5 طبقه‌بندی راهبردهای زبان‌آموزی.. 42

-2-2-6 عوامل تأثیرگذار به کارگیری راهبردها 44

-2-2-6راهبردهای شنیداری.. 46

-2-2-7 راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی.. 51

-2-2-8 روش‌های سنجش راهبردهای شنیداری.. 54

-2-2-8-1 راهکارهای مبتنی بر گذشته (پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها) 54

-2-2-8-2 مشاهده 55

-2-2-8-3 شیوه بلند فکر کردن. 56

-2-2-8-4 شیوه روزنگاری.. 57

-2-2-8-5 فناوری رایانه‌ای.. 58

-2-2-9 جمع‌بندی مطالب بخش راهبردهای زبان‌آموزی.. 58

-2-3پیشینه. 59

-2-3-1 مقدمه. 59

-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری.. 59

-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها 64

-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین.. 66

-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری.. 72

-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری.. 77

فصل 3. 80

روش پژوهش… 80

-3-1 مقدمه. 81

-3-2 آزمودنی­ها 81

-3-3 طرح پژوهش… 81

-3-4 ابزار پژوهش… 82

-3-4-1 آزمون شنیدن. 83

-3-4-1-1  انتخاب متن شنیداری.. 83

-3-4-1-2 انتخاب متون واقعی.. 83

-3-4-1-3 موضوع متن شنیداری.. 84

-3-4-1-4 ضبط کردن از رادیو و تلویزیون. 85

-3-4-1-5 زبانِ آزمون. 85

-3-4-1-6 آزمون کتبی.. 85

-3-4-1-7 پاسخ­های چندگزینهای.. 86

-3-4-1-8 زمانِ آزمون. 86

-3-4-1-9 دو بار شنیدن. 86

-3-4-1-10 پایایی آزمون. 88

-3-4-2 پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 88

-3-4-2-1پایایی پرسشنامه شنیدن. 90

-3-5 روش اجرای آزمون و گردآوری داده­ها 90

-3-6 روش تحلیل داده­ها 91

فصل 4. 93

تحلیل دادهها 93

-4-1 مقدمه. 94

-4-2 تحلیل داده­ها 94

فصل 5. 111

بحث و نتیجه­گیری.. 111

-5-1 مقدمه. 112

– 5 -2 بحث.. 112

-5-3 فرضیه­های پژوهش… 116

-5-4 یافته­های پژوهش… 119

-5 -5 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 121

کتابنامه. 122

پیوست… 128

واژنامه فارسی به انگلیسی.. 129

واژنامه انگلیسی به فارسی.. 133

آزمون شنیدن. 137

پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 141

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید