پایان نامه رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی دانش آموزان دختر


تعارض والد – فرزند

تعریف نظری: به ویژگی هایی چون سبک پاسخ دهی پرخاشگرانه میان والد- نوجوان، مهارت نا کافی  در روابط خانوادگی ، در حل مسئله و گفتگو به منظور حل تعارض گفته می شود.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از تعارض والد – فرزندی  نمره ای که آزمودنی در  مقیاس راهبردهای تعارض ( موری ای- اشتراس،۲۰۰۰ ، به نقل از ثنایی،۱۳۸۰( کسب می کند.

 

 

مسئولیت پذیری

تعریف نظری : حالتی که طی آن شخص نقش و اثر خود را  در عوارض و نتایج یک اقدام، فعالیت ، یا رفتار می پذیرد و قادر است مقررات، آداب ، رسوم، معیارهای اخلاقی واجتماعی و…… … را رعایت کند و در جهت انجام وظایف خود تلاش کند.(ساعتچی،۱۳۷۷).

تعریف عملیاتی:  مفهومی است که توسط پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (۱۳۷۸) که شامل ۵۰ سوال است ، سنجیده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید