پایان نامه رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی


  • تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها

 

 

۱-۶-۱- تعاریف نظری:

رضایت زناشویی: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر می‌گیرند، رضایت یک متغیر یک نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می‌شود هاکینز[۱]، ۱۹۸۹ به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳(.

نیازهای بنیادین روان‌شناختی : نظریه خود-تعیین­گری ،  نیاز خودمختاری، ارتباط و شایستگی را به‌عنوان نیازهای روانی ذاتی مطرح می­کند. نیاز به خودمختاری به‌صورت احساس اراده و اختیار داشتن در انجام کارها و نوعی تمایل ذاتی برای تجربه رفتاری که خود شخص آن را ترتیب داده است تعریف می­شود. نیاز به شایستگی به احساس اثر­بخشی و مؤثر بودن در مسائل گوناگون اشاره دارد و درنهایت نیاز به ارتباط تمایل به داشتن روابط صمیمانه و متعهدانه با دیگران و دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و هم­چنین دوست داشته شدن و حمایت شدن از سوی دیگران را متذکر می­شود (دسی و رایان، ۲۰۰۰؛ رایان؛ ۱۹۹۳؛ بامیستر و لیری[۲]؛ ۱۹۹۵).

خودشناسی انسجامی: به تلاش­های فعال افراد برای یکپارچه کردن تجربه خود درگذشته و حال در جهت ایجاد آینده مطلوب اشاره دارد (قربانی و همکاران، ۲۰۰۸).

 

 

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی

 

رضایت زناشویی: نمره‌ای که افراد در پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH)، ۴۷ سؤالی فرم تجدیدنظر شده، کسب می‌کنند.

نیازهای بنیادینِ روان‌شناختی: نمراتی که افراد در مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی[۳] کسب می­کنند:

-خودمختاری: نمره ای که فرد از سوالات( ۱-۴-۸-۱۱-۱۴-۱۷-۲۰) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می گیرد.

-شایستگی: نمره ای که فرد از سوالات(۳-۵-۱۰-۱۳-۱۵-۱۹) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می گیرد.

– ارتباط: نمره ای که فرد از سوالات( ۲-۶-۷-۹-۱۲-۱۶-۱۸-۲۱) از پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادینِ روان شناختی می گیرد.

خودشناسی انسجامی: نمره­ای که افراد در مقیاس خودشناسی انسجامی (قربانی و همکاران، ۲۰۰۸) کسب می­کنند.

[۱] – Hakinz

[۲] – Baumeister, R. F., & Leary, M. R

۲ Basic Psychological Needs Scale (BSNS)

 

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید