پایان نامه رابطه استرس شغلی و راهبردهای مقابله با استرس


۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای، می­باشد. به عبارت دیگر هدف پژوهش حاضر ارائه یک الگو از راهبردهای   مقابله­ای مسأله­مدار، هیجان­مدار، اجتناب­مدار و استرس شغلی برای کمک به فهم بهتر سلامت روانی کارکنان می­باشد.

۲-۴-۱ اهداف جزئی

  • تبیین رابطه استرس شغلی و راهبردهای مقابله با استرس
  • تبیین رابطه راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان
  • تبیین رابطه استرس شغلی با سلامت روان

 

۵-۱ تعریف متغیرها

۱-۵-۱ استرس شغلی

الف) تعریف نظری

استرس شغلی در یک نگاه کلی، حالات متشکل از تحت فشار بودن از طریق جنبه­های مختلف شغل، نظیر ابعام نقش، تقاضاهای شغلی فزاینده، تعارض نقش و گرانباری کاری است که تبعات     روان­شناختی و فیزیولوژیک قابل توجهی را برای افراد به ارمغان می­آورد (بوید، لوین و ساگر[۱]، ۲۰۰۹).

ب) تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر استرس شغلی با پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام[۲] (۲۰۰۰) ، ارزیابی می­گردد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و مشتمل بر سه عامل محیط فیزیکی، تضاد شغل و ابهام نقش است.

[۱] – Boyd, Lewin & Sager

[۲] – Hellriegel & Slocum’s Job Stress Questionnaire

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید