پایان نامه درباره عملکرد دهیاری ها


دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی

 ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریهای شهرستان بروجرد
    نگارش : *****استاد راهنما : دکتر مهدی طالباستاد مشاور : دکتر مصطفی ازکیا
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته تحصیلی مدیریت توسعه 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

توسعه فرایندی است چند بعدی که بصورت همه‌جانبه و هماهنگ جامعه را به سمت شکوفایی و ترقی هدایت می‌کند. بی‌شک جامعه‌ای می‌تواند ادعای توسعه یافتگی داشته باشد که همه ابعاد و اجزاء آن بصورت هماهنگ حرکت کند. در این زمینه می‌توان به جوامع توسعه یافته در مقایسه با جوامع جهان سوم و توسعه نیافته اشاره کرد. بطوریکه در جوامع نوع اول توسعه‌ای همه جانبه بوقوع پیوسته است و همه ابعاد این جوامع بطور موزون و هماهنگ با هم در حال حرکتند. هرچند که در مواقعی نیز دچار ناهمگونی و ناموزونی شده‌اند اما این ناهمگونی و ناموزونی کارکردی در مقابل دیگر نتایج مثبت توسعه کمتر به چشم می‌آید. برخلاف آن در جوامع در حال توسعه شاهد توسعه‌ای ناموزون، ناهماهنگ و تک‌بعدی هستیم که نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه بر مسایل و مشکلات این جوامع افزوده است.

یکی از عرصه‌های ناهماهنگی و ناموزونی رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم، نابرابری و شکاف میان شهر و روستاست که این دو را از نظر دستیابی به امکانات، خدمات، تسهیلات و شاخص‌های توسعه یافتگی در مقابل یکدیگر قرار داده است، بطوریکه شهرها دارای امکانات و خدمات فراوان و روستاها دارای امکانات و خدمات بسیار کمی هستند که البته این به معنی توسعه‌یافتگی شهرها نیست ولی در شهرها سطح زندگی و رفاه بسیار بالاتری از روستاها دارند. با توجه به چنین وضعیتی اهمیت و ضرورت توسعه روستایی برای نجات روستاها و کاهش مشکلات شهرها بیش از پیش نمایان می‌شود.

و اما توسعه روستایی خود دارای ابعاد مختلفی است که توجه همه جانبه به این ابعاد می‌تواند روستاها را از وضعیت فعلی خود نجات دهد. یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن مساله مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهم در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی برعهده دارد. مدیریت روستایی با مدیریت شهری تفاوتهای زیادی دارد چرا که شهر و روستا دو محیط مختلف هستند. به همین دلیل نمی‌توان اصول و قوانین مدیریت کلاسیک شهری یا سازمانی را برای روستا به اجرا درآورد.

مدیریت را می‌توان چنین تعریف کرد: «مدیریت، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6)

«تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیربنای مفاهیم کلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یک فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشکیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمرکز دارد.» (همان ، ص 7)

«بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام کار. البته می‌توان ترکیبی از دو روش فوق را نیز به کار برد.» (همان ، ص 8)

اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که امکانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امکانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است.

متأسفانه در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت کمی داده می‌شود و به علت تمرکز تصمیم‌گیریها در مرکز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند که بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است که نیازمند مدیریتی بسیار کارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشکلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید.

نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند که در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا که روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اکثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشکل مواجه شده، دچار شکست شده‌اند.دلایل اصلی این شکستها نیز عدم جلب مشارکت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درک امکانات و تواناییهای روستا و روستائیان است.

ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد که به لحاظ اداری نیز به عنوان کوچکترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امکانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یکپارچه مطرح کرده است.» (طالب، 1376، ص 75)

ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی کار بسیار مشکلی است چرا که بر سر تعریف آن توافق کلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دکتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یک طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ کالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌کند.» (همان ، ص 101)

مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است که کمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی کمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فکری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی که در آن به تحقیق کاربردی بتوان دست زد می‌دانند، کارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند که چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230)

مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به کوچک بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یکدیگر دارای ویژگیهایی است که بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشکلات فراوانی را برای روستاهای کشور ایجاد کرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای کشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده  و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است.

با توجه به نکات ذکر شده و همچنین فعالیت چند ساله دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها و شناخت موانع و مشکلات آنها امری بسیار حیاتی است که می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی کند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملکرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها، مشکلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید