پایان نامه درباره دامپروری – 220 صفحه متن کامل

دانلود متن کامل پایان نامه درباره دامپروری  با فرمت ورد  word

 

 

فهرست مطالب

 

پيشگفتار  
فصل اول كليات  
مقدمه  
نژاد  
دستگاه گوارش نشخواركنندگان  
احتياجات غذايي گاو شيري  
قابليت هضم غذا  
روش هاي اندازه گيري انرژي  
   
فصل دوم : جيره هاي غذايي  
تغذيه دام  
دستگاه گوارش گاو  
خوراك گاو شيري  
سيلو كردن.  
ساختمان سيلو  
مواد متراكم (كنسانتره) در جيره غذايي دام  
جيره متعادل و متوازن  
دسته بندي گله گاو شيري  
مديريت تغذيه گاوهاي شيري پر توليد  
ارزيابي وضعيت بدني گاو شيري و رتبه بندي آن (B.S.C)  
فصل سوم : جايگاه دام  
فضاي لازم براي تركيب گله گاو شيري  
اتاق شير دوشي  
زايشگاه  
انبار علوفه ، كنسانتره ، سيلو ، پوشال  
   
فصل چهارم : فيزيولوژي پستان  
ترشح شير و كيفيت آن  
بيماري ورم پستان  
مديريت و پاكيزگي آغل  
   
فصل پنجم : تلقيح مصنوعي و اصلاح نژاد  
مراحل زايمان  
   
فصل ششم : مديريت دامداري  
بهداشت و بيماري دام  
   
فصل هفتم : تهيه طرح گاوداري شيري  
   
فصل هشتم : پرواربندي  
راهنماي استفاده از جداول تركيب غذايي  
منابع فارسي  
منابع انگليسي  

   پيشگفتار

بانك كشاورزي به عنوان بانكي تخصصي با هدف تأمين نيازهاي مالي دست اندركاران امور كشاورزي در سراسر ايران ، تأسيس شد . گستردگي جغرافيايي و ارتباط تنگاتنگ با روستائيان ، ضرورت ارائه خدمات ترويجي و آموزش كشاورزي را ايجاب كرد و براين اساس ، ايجاد شبكه اي از دانش آموختگان كشاورزي ضرورت يافت .

رشد روزافزون علوم در همه زمينه ها ، بنياد كشاورزي سنتي را در جهان در هم ريخت و تحولي شگرف درعملكرد محصولات كشاورزي و دامي به پا كرد . به موازات رشد شتابان جمعيت در جهان ، كشورهاي پيشرفته با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي و به كارگيري بهينه آب و خاك   و نهاده هاي كشاورزي و… آنچنان افزايشي در عملكرد محصولات كشاوري در واحد سطح و محصولات دامي در واحد زمان ايجاد كردند كه به صادر كنندگان اصلي توليدات كشاورزي و دامي تبديل شدند . براي مثال از سال1920 تا 1970 يعني در مدت 50 سال ، طول دوران پرورش جوجه هاي گوشتي به نصف كاهش يافت در حالي كه ميزان توليد دو برابر شده بود . به عبارت ديگر رشد   جوجه هاي يك روزه به طور متوسط روزانه چهار برابر شده بود . در اين مدت ضريب تبديل غذا از 5 به 2/2 و ميزان تلفات در يك دوره نيز از 20 درصد به 4 درصد كاهش يافته بود . كشورهاي در حال توسعه اما ، با افزايش روزافزون جمعيت ، به دليل استفاده سنتي از منابع طبيعي ، روز به روز فقيرتر   مي شدند .

از آنجا كه پيشرفت و توسعه كشاورزي و دامداري مستلزم شناخت علمي اثر عوامل محيطي در رشد بهينه گياه و دام و به كارگيري صحيح نهاده هاي كشاورزي همچون ماشين آلات ، آب ، كود و بذور اصلاح شده و… است ، ضرورت گسستن از بندهاي بهره برداري سنتي از نهاده هاي كشاورزي و دامي و به كارگيري جديدترين يافته هاي علمي در اين زمينه به روشني خود را نشان مي داد . ديگر با عملكرد يك تن در هكتار گندم آبي ، تغذيه جمعيت انبوه و روزافزون امكان پذير نبود . بنابراين راهنمايي روستائيان گرفتار روش هاي سنتي و ارائه مشورت هاي علمي به متقاضيان ايجاد تأسيسات كشاورزي و دامي ، آموزش هرچه بيشتر دانش آموختگان كشاورزي را در بانك كشاورزي ضروري ساخت . براين اساس و به كمك كارشناسان سازمان خواروبار جهاني ، دوره آموزشي « روش تهيه و برسي طرحهاي كشاورزي » پا گرفت و در اين زمينه كارشناسان ورزيده اي تربيت شدند كه سال ها آموزش اين دوره را به عهده داشتند .

           اكنون ، سال ها از آخرين چاپ منابع آموزشي اين دوره مي گذرد . در اين مدت پيشرفت هاي چشمگيري در علوم كشاورزي و دامي و صنايع وابسته به آنها ، همچون ساير علوم صورت گرفته است . اداره كل آموزش و بهبود مديريت برآن است تا با بازنگري منابع اين دوره ، ضمن به روز كردن محتواي منابع آموزشي ، حذف موضوعات كهنه ، جايگزيني مقولات جديد و به كارگيري روش هاي نوين آموزشي ، به بازسازي اين دوره آموزشي بپردازد و ترديد ندارد كه در اين راه به ياري تمامي همكاران كارشناس نيازمند است و دست ياري آنان را به گرمي مي فشارد .

 

اداره كل آموزش و بهبود مديريت

 

 

 

فصل اول : كليات                                                                                                                                                

مقدمه

     انسان اوليه پس از اين كه ساليان بسيار زيادي در جنگل ها ، دشت ها و غارها روزگار را با خوردن برگ ، دانه و ميوه درختان و شكار حيوانات گذرانيد به ساختن پناگاه پرداخت و توانست بعضي از حيواناتي را كه تا ديروز شكار مي كرد ، رام و اهلي نمايد. او توانست همراه با پيشرفت ابزار كارش جايگاهي مخصوص براي دامهايش در گوشه اي از مأوي و مسكن خويش بنا كند . پس از اهلي كردن دام و بهره برداري از محصولات آن ، دامداري هاي اوليه را شكل داد و بهره برداري اقتصادي و رفع نياز جامعه بشري را سامان بخشيد . در اين دوران گاو در كشورهاي باستاني مصر ، يونان ، چين ، هندوستان و ايران اهميت بسياري داشته و پرورش داده مي شده است و آثاري مادي ، كتابها و كتيبه هاي نوشته شده و نقوش به جاي مانده در غارها از دلايل آن است . در آثار تخت جمشيد و كاخهاي مصر ، يونان و هندوستان كمتر كتيبه و سنگ نوشته اي   مي توان يافت كه بدون نام يا تصوير گاو باشد . اين دام بزرگ تأمين قسمت عمده اي از نيازهاي اوليه همچون گوشت ، فراورده هاي لبني و حتي انجام دادن كارهاي سخت بشر را به عهده گرفت و شايد به همين خاطر تصوير آن در بين بعضي از اقوام ، مظهر قدرت و پرچم آنها شد و در ميان بعضي از اقوام ديگر جايگاهي مقدس پيدا كرد .

به عقيده بعضي از باستان شناسان ، هشت هزار سال قبل از ميلاد مسيح در خاورميانه و در كنار رودخانه هاي دجله و فرات و كنار درياي مديترانه اهلي كردن گاو مرسوم بوده است . اگر چه دامداري مبتني بر كوچ نشيني به علت طي طريقهاي طولاني و از دست دادن زمان پيشرفت زيادي نكرد ، اما پرورش گاو در اقصا نقاط دنيا ، به علت داشتن فرصت كافي ، به خدمت گرفتن تجربه و تكنولوژي ، رعايت اصول بهداشت ، مديريت دامپروري و احداث جايگاه هاي مختلف ، به عنوان يك حرفه سود آورد توسعه يافت .

 

كمبود پروتئين در جهان

 

با توجه به گزارش كارشناسان سازمان خواربار جهاني در بيشتر كشورهاي آسيائي و آفريقايي مقدار توليد شير و ركورد گاوهاي شيري به علت كمبود علوفه و مواد غذايي بسيار پائين است . در حالي كه حدود 78 درصد گاوهاي جهان در كشورهاي در حال توسعه اند ، اين كشورها حدود 10 درصد شير و 30 درصد گوشت توليدي جهان را عرضه مي كنند و مصرف سرانه پروتئين در آنها از 3 تا 10 گرم در روز تجاوز نمي كند. يكي از علل اصلي وجود چنين اختلافي ، استفاده از امكانات و تكنولوژي جديد در كشورهاي پيشرفته است . به عنوان مثال در اين كشورها ، در يك گاوداري 80 رأسي كه 50 هكتار زمين زراعتي داشته و توليداتش سيلو مي شود ، جمع ساعات كار سالانه شش هزار ساعت تخمين زده مي شود ، كه معادل با كار دو نفر كارگر تمام وقت است . طبق آمار منتشره در كتاب ديري كاتل در سال 1971 از تعداد 7/12 ميليون رأس گاو شيري در آمريكا متجاوز از 117 بيليون پوند، شير توليد شده است . ولي در بسياري از كشورهاي عقب مانده ، خانواده هاي كثيري ديده مي شوند كه كار اصلي آنها نگهداري يك رأس گاو است و براي امرار معاش ناچاراً شير توليدي را به بازار عرضه نموده و خود در فقر كامل مواد پروتئيني به سر مي برند . 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند  برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

فایل هایی که حجم آنها از حدود 25MB بالاتر است. در پیکوفایل درج می شود. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود غیر مستقیم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید