پایان نامه درباره ایثار

 مطالب این پست : پایان نامه درباره ایثار

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

1 – مقدمه

نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن ديد وسيعي را مي طلبد. كه در خور شايسته بررسي ابعاد آن باشد اين يك مقوله انساني است كه در همه جوامع وجود دارد ساير ملل براي ايثارگران وكشته شدگان جنگهاي خود عظمت وجايگاه خاصي قائلند وهمواره كوشيده اند آنها را با مباهات وافتخارات وذخيره اي براي پيشرفت نسلهاي بعدي قرار دهند.حتي كشورهايي هم كه درگير جنگ نبوده واز اين حماسه آفريني هاي تاريخي بي بهره بوده اند سعي كرده اند با اسطوره معنوي هايي در فرهنگ بومي خود تجلي گاه كمال انسانيت را به مردم خود شناسانده و به نوعي روح ايشان را براي رشد و ترقي آماده تر سازند چرا كه همين فضيلتهاي فردي است كه موجب ايجاد پيوند بين افراد مختلف اجتماع ودر نهايت برقراري ارتباط بين جوامع مختلف ميشود در ايران اسلامي ما هم به دليل استحكام مباني ديني ونيز تمدن وپيشينه ي غني فرهنگ اين بحث يعني ايثار است.

اين فضيلت (از خود گذشتگي) زماني در ريز علي خواجوي دهقان فداكار جلوه مي‌كند و زمان ديگر در يك معلم فداكار تجلي مي يابد و مواردي چون نوجوانان ها و دانش آموزاني چون شهيد فهميده مي توان يافت.

در تاريخ ايران عزيز ما اوج اين ايثار را كه نمونه هاي فراواني هم دارد در دوران هشت ساله دفاع مقدس به نظاره نشستيم. دفاعي كه آحادملت در آن مشاركت داشته و به اتفاق در برابر دشمن ايستادند. ما درصدد هستيم اين جايگاه را به صورت واقعي بازشناسي و نمايان كنيم.

 

1-1 بيان مساله

1- آيا ايثار تنها گذشتن از جان و مال است؟

2- آيا ايثار در جامعه ي اسلامي امروز امتياز محسوب مي شود؟

3- آيا ميزان تاثير ايثار در افراد جامعه زياد است يا كم؟

4- آيا دانش آموزان در ايثار نقشي دارند؟

2-1 اهميت وضرورت مسئله

فرهنگ ايثار وجانبازي بستر تحولات فرهنگي جامعه از جريان رشد وشكوفايي براي تربيت انسانها وتعالي آنها به سوي قله رفيع انسان كامل است .عزيزان جانباز، پاي بندي خود را به اعتقادات اسلامي با ايثار خون وبا نثار بند بند وجودشان به اثبات رسانيدند.

ما بايد جامعه را به سوي ويژگي هاي جانباز آرماني ،تعالي بخشيم: نه اينكه جانبازان را از اوج ايثارگري تنزل دهيم تحولات سياسي در كشورها وانقلاب هاي كه منجر به تغيير ساختاري نظام ها وحكومت ها مي شوند، داراي ويژگي هاي فرهنگي خاص خود هستند. تغييردر فرهنگ عمومي مردم وجايگزيني فرهنگ جديد به جاي گذشته ،بر خلاف تغييرات سياسي نظامي، كه در مدت نسبتا كوتاهي به وقوع مي پيوندند ومستلزم صرف زماني طولاني است.

در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سر از پاي نشناختن وبا تعالي معنوي وعرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن پيشتاز صحنه هاي خون وشرف گرديدند. اوج اين ايثارگريها در ميدان هاي مبارزه حق عليه باطل و در جاي جاي ميهن اسلامي، از كردستان تا خوزستان، در هنگامه خون و خطر وعشق وشرف نمايان گرديد.

در هر جامعه مجموعه اي از نيروهاي مختلف وجود دارند كه در طيف بسيار وسيعي از كفر تا ايمان طبقه بندي مي شوند و در مواجهه با نهضت هاي الهي عكس العملهاي خاص خود را نشان مي دهند. به گونه اي كه پاره اي از مردم تا مرز شهادت وايثار وجان ومال از مباني عقيدتي وارزشهاي مكتبي آن نهضت الهي حمايت مي كنند وعده اي ديگر در موضع كفر والحاد خود،سرسختانه در مقابل آن قرار مي گيرند.

در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سراز پاي نشناختند وبا تعالي معنوي و عرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن اقدام كردند.

اين جاست كه وظيفه ي بس خطير جامعه و تمام كساني كه ايثارگران به گردن آنان حق حيات دارند آشكار مي گردد.و اما اين مقوله نيز از دو جهت قابل توجه وبررسي است: يكي آنكه اساسا جامعه بايد دين خود را نسبت به كساني كه با ايثار وجانبازي ،حيات وبقاي جامعه را تضمين كرده اند ادا كردند وكوتاهي وسهل انگاري در انجام اين وظيفه كفران نعمت وناسپاسي وحق ناشناسي است. از جهت ديگر قدرداني نسبت به ايثارگران نشانه ي تلاش وايثار خود قرارداده بود ونظام اسلامي ما نيز در تمام برنامه ريزي ها وجهت گيري هاي فرهنگي،سياسي، اقتصادي و..

اين هدف مقدس را نصب العين قرار داده است. از اين ديدگاه ايثار وجان فشاني در راه تحقق آرمان ها وتثبيت ارزش هاي الهي، مقدم بر هر خدمت و حركتي به شمار مي آيد، چه، در پرتو ايثار وفداكاري است كه امنيت جامعه ي اسلامي در قبال توطئه هاي دشمنان تضمين شده زمينه مناسب براي ساختن يك جامعه ي نمونه ي قرآني فراهم مي گردد.

 

3-1 اهداف پژوهش

1- آشنايي با مفهوم ايثار

2- آشنايي و درك طبقات ايثار

3- شناخت تاثيرات ايثار در جامعه

4- بررسي نگرش هاي موجود به اين مبحث دربرخي منابع موجود

گرداوري اين تحقيق از آن جا كه قشر جوان ونوجوان ما به نوعي اميد آينده كشور محسوب مي شوند بايد براي پذيرش نقش هاي مختلف آينده آماده شوند و تمام جنبه هاي زندگي را بياموزند.

يكي از جنبه هاي زندگي ايثار وفداكاري است زيرا مي توان در اين مورد ايثارگران واقعي وخصلت پاك و با ارزش آنها را براي عموم مردم به تصوير كشيد وبراي جوامع بعدي به يادگار گذاشت.

اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي ايثار در جوامع مختلف وچگونگي آن گردآوري شده است.

به دلیل ضیق وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرحهای اماری دقیق میسر نگردید.

 

4-1 بررسي تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله ي مورد نظر

در زمينه ايثار تحقيقات زيادي به عمل آمده است از جمله تحقيقات عمر وخالد ودكتر معين و..كه ميتوان از نظرات آنها استفاده كرد وحتي تاريخچه اي از ايثار كه در تاريخ اسلام در دوره پيامبر ارائه شده استفاده كرد ولي در زمينه ي تاثيرات آن در جامعه تحقيقات زيادي به عمل نيامده و به شكل مكتوب منابع زيادي در دسترس نبوده است.حال سعي ما دانش آموزان ونوجوانان دراين تحقيق بر اين است كه انواع ايثار و تاثير آن را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم.

با توجه به اينكه موضوع اسلامي مي‌باشد شايد نواقصي داشته باشد كه از تمامي عزيزاني كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهانيم كه مساعدت لازم را درجهت پيشبرد بيشتر تحقيق در مراحل آينده به عمل آورند قبلا از همكاري شما عزيزان متشكريم.

 

5-1 جامعه آماري

1- منابع چاپي شامل كتابهاي تفسير، داستاني، مفاهيم قرآني و…

2- دانش آموزان دوره متوسطه دبيرستان شاهد عصمت

 

6-1 نمونه وروش نمونه گيري

1- منابع چاپي با توجه به محدوديت زمان تحقيق ووسع وتوانايي پژوهشگران منابع مذكور از بين منابع انتخاب وفيش برداري شد.

2- نمونه آماري دانش آموزان تعداد 70 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت كه به طور تصادفي انتخاب وپرسش نامه بين آنها توزيع شده است.از اين تعداد 50 پرسش نامه كامل انتخاب واطلاعات آن استخراج شد.

7-1 روش تحقيق

بنا به موضوع روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحقيق كتابخانه اي وروش همايشي مي‌باشد.

به اين صورت كه در مرحله اول با مراجعه به منابع موجود كتابخانه اي بر حسب موضوع از اطلاعات مورد نظر فيش برداري ودر تدوين مورد استفاده قرارگرفت. براي جمع آوري نظرات دانش آموزان از پرسش نامه 10 سوالي استفاده شد و نظرات دانش آموزان پيرامون هر يك از سوال ها با مقياس تعيين شده وجمع آوري شد.

روش آماري مورد استفاده در حد آماري توصيفي (درصدگيري ورسم نمودار) مي‌باشد.

9-1 مراحل اجراي تحقيق

پرسشنامه هاي تهيه شده در اختيار دانش آموزان دختر قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه كدگذاري شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از آن به كمك ساير افراد گروه به شكل نمودارهاي درصد فراواني ترسيم شد.

10-1 مشكلات تحقيق

از جمله مشكلات اين تحقيق عدم وجودكتب وتحقيقات كافي در زمينه ايثار و تاثير آن در فرد و خصوصا اجتماع بود.

مشكل ديگر با توجه به ضيق وقت تعداد نمونه آماري 50 پرسشنامه (بعد از حذف _ پرسشنامه هاي ناقص) مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات جديد روز، شناخت زيادي روي سايتهاي اينترنتي نبود و فقط از چند سايت استفاده شده است.

10-1 ارائه پيشنهاد

از عزيزاني كه تحقيق را بررسي مي كنند تقاضا داريم كه تحقيقات را دراختيار مسئولين قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در اين زمينه و خدمت به جامعه فراهم گردد، به اميد روزي كه تمام افراد جامعه به خصوص جوامع اسلامي قدر ايثار و ايثارگران را بدانند خود عضوي از اين گروه فداكار باشند.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه درباره ایثار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید