پایان نامه درباره اصل حاکمیت دولت ها


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حق آگاهی و دانستن از جمله حقوق شهروندی و عمومی است که یکی از ضروری ترین عناصر تحقق مردم سالاری و تضمین آزادی بیان می باشد.بسیاری،حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان اکسیژن دموکراسی تلقی می کنند. اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در تامین و تضمین دموکراسی بسیار زیاد است.نظریات زیادی در مورد چگونگی حق دسترسی به اطلاعات موجود می باشد که همه ی آنها به این نکته اشاره دارندکه دولتها امانتدار اطلاعات هستند که این حق مالکیت به مردم حق آگاهی و دانستن اطلاعات را می دهد.

الته ناگفته نماند که دولتها گاهی در جهت منافع ملت خود و مصالح عمومی به خاطر امنیت ملت و کشور در انتشار و دسترسی به بعضی اطلاعات موانعی قرار می دهند.

اکثر کشورها در قوانین اساسی یا قوانین عادی خود حق دسترسی آزاد به اطلاعات را گنجانده اند که این خود نشان دهنده  اهمیت موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد. واژه حاکمیت دولتها این نگرانی را به ذهن می قبولاند که ممکن است دولتها مردم را از دسترسی آسان به اطلاعات منع کنند ولی از آنجا که دولتها الان بسیاری از وظایف خود را به بخش های خصوصی و نهاد های  شبه دولتی واگذار کرده اند،نگرانی  ها را کمتر کرده زیرا که این واگذاری وظایف مستلزم در اختیار گذاشتن اطلاعات به این بخش هاست و  این موضوع همان چیزی است که مورد در خواست می باشد.

 

 

 

واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات ، اصل حاکمیت دولت ها

 

پیشگفتار:

 

انتخاب موضوع پایان نامه مهمترین مسئله ای است که هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با آن روبرو می باشد. چرا که وظیفه دانشجو در این مقطع نه فقط مطالعه دروس دانشگاهی ، بلکه تحقیق و پژوهش بوده که این نیز در پایان نامه ای که تهیه می گردد ، مشخص می گردد.

درخصوص موضوع این پایان نامه تلاش گردید تا یکی از مسائل روز جهان که یک آرمان حقوق بشری محسوب می شود،انتخاب گردد .در همین راستا سعی نگارنده بر این بوده تا به علت بعد بین المللی قضیه، علاوه بر منابع داخلی حتی الامکان از منابع خارجی نیز استفاده نماید.

متاسفانه یکی از مشکلات امر پژوهش در جمهوری اسلامی ایران ، فقدان منابع کافی و مهمتر از آن نبود اطلاع رسانی صحیح و در نتیجه ناشناخته ماندن منابع موجود می باشد . با این حال در دسترس بودن همین منابع را نیز باید غنیمت شمرده و حداکثر بهره برداری از آن را انجام داد .

همانطور که عنوان شد برای تهیه این پایان نامه هم از منابع داخلی و هم از کتاب و مقالات خارجی استفاده شده است . علاوه بر این برای آگاهی از نظریات جدید و تکمیل کار از منابع اینترنتی نیز استفاده گردیده که جهت تنظیم مطالب بسیار مثمر ثمر بوده است .

پیشاپیش  از هرگونه نقص و اشتباه احتمالی عذرخواهی کرده و این نوشتار را مقدمه ای برای انجام کارهای بهتر و کامل تر در آینده دانست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و دولتی  برای اولین بار در قانون سوئد و در سال 1766 برای روزنامه نگاران این کشور  به رسمیت شناخته شد. در سالهای اخیر تلاش های جهانی  و منطقه ای  بسیاری از سوی دولتها در به رسمیت شناختن این حق صورت گرفته است. این تلاش ها در سالهای اخیر با شدت بیشتری از سوی دولتها پیگیری شده است.

اهمیت آزادی اطلاعات و اینکه حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی است که به شهروندان حق دست یازیدن به اطلاعات درست و کارآمد  در خصوص مسائل و حوادث  داخلی و بین المللی و نیز آزادی هایی نظیر آزادی چاپ و نشر ، ممنوعیت سانسور،کوشش در سلامت مطبوعات و جلوگیری از محدودیت ها در دسترسی به اطلاعات و قانونمند کردن وسایل ارتباط جمعی در رساندن اطلاعات را می دهد.

در این میان دولتها با رویکرد حفظ کشور و موارد امنیتی همیشه در راستای ایجاد محدودیت در دست یافتن  اطلاعات توسط مردم گام برداشته اند. از جمله مواردی که دولتها به بهانه آنها دسترسی آزاد به اطلاعات را بامحدودیت روبرو می سازند عبارتند از:

حمایت از امنیت ملی و سیاست خارجی ، حمایت از حریم خصوصی افراد ، حمایت از اسرار دولتی ، حمایت از مالکیت های  فکری و منافع اقتصادی  ، حمایت از تحقیقات قانونی که در ابتدا باید سری بمانند، حمایت از سلامت افراد جامعه ،دلایل استراتژیک منطقه ای و جهانی  و دلایل مذهبی-دینی و همچنین حمایت از سری ماندن اطلاعاتی که سری ماندنش نفع عمومی و نفع خاصی دارد و… .

اهمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر دانستن در جهت  تامین رفاه  و آسایش عمومی و در نتیجه تحقق  دموکراسی واقعی ، با توجه به نقش محدود کننده ای  که دولتها در جهت اعمال این حق بازی می کنند موجب شده که مبادرت به تنظیم و تدوین پایان نامه نمایم.

بر این اساس این کار مشتمل بر دو بخش و هر بخش  مشتمل بر چهار فصل و هر فصل در بردارنده ی مباحث و گفتارهایی می باشد. در بخش اول به کلیات موضوع (مفهوم ، مبانی،منابع و لوازم مورد نیاز برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات با بررسی تطبیقی کشور ها) پرداخته شده است. بخش دوم مربوط به فواید و مضرات دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به عوامل و موانع دسترسی به اطلاعات، ضمن توجه به اصل حاکمیت دولتها و نقشی که رسانه های جمعی در راستای ایجاد محدودیت های دسترسی به اطلاعات بازی می کنند.

 

 

 

بیان مساله

دانستن اطلاعات ، حق بشری و مسلم هر انسانی است که بر روی این  کره ی خاکی زندگی می کند. حق دسترسی به اطلاعات موجب می شودکه انسان از دنیای دور و اطراف خود  و هر آنچه که در کشورش رخ می دهدآگاه شود. دسترسی به اطلاعات باعث مشارکت موثر مردم در امور و اداره کشور می شود.طوری که مردم باآگاهی بیشتر و باچشم باز با شرکت در انتخابات و تصمیمات کشور ،موجب تحقق دموکراسی واقعی  را فراهم می آورند. اما نگرانی های دولتها موجب می شود که با  تکنیک های حاکمیتی  محدود کننده و بعضاٌ ممنوع کننده ، این حق بشری را  از  مردم خود سلب کنند.اکثریت دولتها ازدسترسی سریع و آسان به اطلاعات در موارد سیاسی ، اقتصادی  ،امنیتی ، ملی  و مورادی که احتمالاٌ ضربه به  نظام و پیکره ی یک کشور وارد می کند جلوگیری به عمل می آورند.

این محدودیت ها گاهی یک ممانعت تمام عیار و بر خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری است و با اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات مکرراٌ در قوانین کشور ها تکرار و تصویب شده ، اما در عمل ظاهراٌ دست یافتن سریع و صحیح به اطلاعات کارآمد ، افسانه ای بیش نخواهد بود.

به وضوح دیده می شود، نبود یک ضمانت اجرای واقعی در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات ،بزرگترین مشکل در راه رسیدن به این آرمان حقوق بشری است که ارتباط مستقیمی با اصل حاکمیت دولتها دارد.

 

پرسش های اصلی تحقیق

پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا حاکمیت دولتها به عنوان عامل محدود کننده دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می شود؟

2-اگر دولتها محدود کننده دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، آیا واقعا از لحاظ موازین داخلی و بین المللی حق ایجاد محدودیت دسترسی به اطلاعات را دارند؟

3- مواردی که دولتها در دسترسی به اطلاعات آنها محدودیت ایجاد می کنند چه مواردی هستند و بیشتر در راستای کدام اهداف دولتهاست و آیا تطابق بین ایجاد این محدودیت ها با اهداف و راستای وجودی کشورها وجود دارد؟

 

فرضیات

فرضیه های این کار عبارتند از:

1-خود دولتها بنا به دلایل گوناگون در دسترسی آزاد به اطلاعات مانع تراشی و ایجاد محدودیت می کنند.

2-بعضی کشور ها به دلیل مقتضیاتشان از جمله فشار های جهانی و انواع استقلالاتی که برای خود قائلند در زمان های مختلف مجبور به ایجاد محدودیت و حتی ممانعت در دسترسی آزاد به اطلاعات می شود.

3-حقوق بین الملل دسترسی آزادانه به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری و مسلم به رسمیت می شناسد اما در مواردی استثنائاتی را در محدود کردن به دسترسی آزاد به اطلاعات پذیرفته است.

 

اهداف علمی تحقیق

هدف اصلی هر تحقیق ، کاربردی است که آن تحقیق می تواند در عمل و واقع داشته باشد. اهداف کاربردی این کار عبارتند از:

1-پیشنهاد  و ارائه انتقاد به مجالس قانونگذاری جهت تصویب قوانین مناسب و کار آمد در جهت تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بشتر افراد با این حق.

2-مشخص نمودن خلاء های قانونی در زمینه ممانعت دولتها در  دسترسی به اطلاعات و نشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات  موجود در این زمینه.

 

ضرورت های خاص انجام تحقیق

این محدودیت های دسترسی به اطلاعات و حق بر دانستن ، توسط دولتها و چرایی این  موضوع  ، ضرورت اصلی تحقیق انجام شده می باشد.از آنجا که حق بر دانستن از اصول مسلم جامعه ی بشری و در جهت تحقق دموکراسی  می باشد ، نیاز به ضمانت اجراهای واقعی  در جهت کاهش محدودیتهای واقع شده توسط دولتها،ضرورت تحلیل  و بررسی علمی این موضوع رانشان می دهد.

 

سوابق تحقیق

در این زمینه تحقیقی با این عنوان که صرفاٌ  به محدودیت های ایجاد شده توسط دولتها در دسترسی به اطلاعات پرداخته شده باشد در جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است. این درحالی است که در کشور های خارجی مقالات  و کتب بسیار ارزشمندی به چاپ  رسیده است.

 

روش تحقیق

عمده روش تحقیق نگارنده، همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت نظری و کتابخانه ای و بر اساس تجزیه و تحلیل  و توصیف بوده است که به بررسی و مطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید