دانلود پایان نامه رشته گرافیک درباره استندهای گرافیكی


 مطالب این پست :  پایان نامه درباره استندهای گرافیكی – دانلود پایان نامه رشته گرافیک

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی – كاربردی

مركز آموزش عالی علمی – كاربردی حوزه هنری تهران (سوره)

گروه آموزشی ارتباط تصویری (گرافیك)

 

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه كاردانی

در رشته ارتباط تصویری (گرافیك)

 

 

موضوع :

هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

 

استاد راهنما :

خانم منصوره حبیبی

 

پژوهش :

پگاه فولادی بوشهری

 

پیشگفتار

     شالوده دنیای امروز بر پایه علم بنا نهاده شده است و علم بصورتی طبقه بندی گردیده كه توانسته‌اند تا حدود زیادی جوابگوی نیازهای بشری باشند به حدی كه انسان امروز را وابسته به خود كرده‌اند. ارتباطات از جمله علومی است كه ریشه‌ای دیرینه دارد و شاید بتوان گفت كه از علوم مادر می‌باشد.

     امروزه وابستگی بشر به علم ارتباطات به حدی است كه بدون آن زندگی برایش بسیار مشكل است ارتباطات مكمل تمام علوم است و چون رشته‌ای سایر دانش‌ها را به هم پیوند می‌زند ارتباطات چون درختی پر از شاخه‌های متعدد می‌باشد كه تبلیغات یكی از شاخه‌های اصلی این درخت تنومند است.

     تبلیغات خود دارای شاخه‌های متعددی است ، چون تبلیغات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تجاری و غیره. كه البته تمام این موارد بی‌تأثیر از تبلیغات فرهنگی نمی‌باشد. گرافیك از جمله علوم در حال پیشرفت و قابل تعمق و بررسی می‌باشد این هنر از قدیمی‌ترین علوم ارتباطی است كه نقش بسزایی را در تمام زمینه‌های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تبلیغاتی دارد. بخصوص در مورد آخر می‌تواند با تكیه بر فرهنگ یك جامعه به تبلیغات تجاری آن جامعه جهت دهد پس با تكنیك گرافیك و با مطالعه جامعه‌شناسانه و روانكاوانه یك ملت و با نگرش به فرهنگ حاكمه بر آن جامعه می‌توان تبلیغات جامعه را به حد والای خود رسانید یا برعكس فرهنگ جامعه را به سقوط نزدیك كرد.

     امروزه ، تبلیغات یك كالا راههای بسیار متنوعی دارد. از تبلیغ تلویزیونی ، رادیویی و سینمایی

گرفته تا استفاده از بیلبوردها ( آگهی‌های دیواری ) پوسته‌ها و استندها ( در كنار پیاده‌روها ، سالن‌های نمایشگاهها ، موزه‌ها و ترمینالها ، استادیومهای ورزشی ) و نصب پوسترها بر بدنه اتوبوسهای شهری ، بخش تراكتهای تبلیغاتی و بخش انواع هدایای تبلیغاتی و مهمتر از همه در روزنامه‌ها و جملات البته رشته تبلیغات تنها به طراحان گرافیك مربوط نمی‌شود اما همانطور كه گفتیم طراحان باتوجه به تخصیص و مطالعات مربوطه می‌توانند این تبلیغات را به سمت راه مثبت یا منفی جهت دهند. پس ابتدا به علم ارتباطات تصویری و تاریخچه آن می‌پردازیم سپس به بررسی گرافیك محیطی و تبلیغات خواهیم پرداخت و نوعی از تبلیغات ( بخش استند ) كه در معرفی مكان یا یك كالا نقش بسزائی را دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چكیده

     هنر گرافیك همچون پوسته‌ای است كه هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیك بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

     در این رساله سعی بر آن شده كه از بحث وسیع و گسترده گرافیك ، كه یكی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

     قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذكر است كه برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، كه در همه این موارد گرافیك محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌كند كه خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

     گرافیك محیطی شامل دو بخش است. گرافیك محیطی دوبعدی و گرافیك محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، كه حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیك محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأكید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، كه همه این عوامل كیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.   

     در بخش گرافیك محیطی ، استندها یكی از موضوعاتی می‌باشند كه در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی كاربرد فراوانی دارند.

     به طور كلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

     1- استندهایی كه برای شناسائی یك مكان بكار می‌روند.

     2- استندهایی كه برای تبلیغات هستند ، كه در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

     استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌كند كه فرم نهایی به تنهایی و با امكانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

     استندهایی كه در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی كه در فضای بسته كاربرد دارند و دربارة هریك از این موارد توضیح داده شده است.

          قابل ذكر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیك ، تبلیغات ، گرافیك محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
  
پیشگفتارمقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

     1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

   1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

   2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

   2-2- تبلیغات چیست؟

   2-3- مضون تبلیغات

   2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

   2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

       2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

       2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

       2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

   3-1- گرافیك محیطی

   3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

   3-3 پیكتوگرامها

13

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوانصفحه
  
       3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام   3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شكل ، بافت … )

   3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

       3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

       3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

       3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

   4-1- استند چیست؟

   4-2- تقسیم‌بندی استندها

   4-3- طراحی گرافیكی استند

   4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

   4-5- طراحی خط در استند

   4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

       4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

   4-7- تولید

   4-8- حركت در استند

   4-9- تكامل طرحها

   4-10- انواع استند

3033

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

 

عنوانصفحه
  
   4-11- طرحهای ثابت و همیشگی   4-12- استندهای نمایشگاهی

   4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

7880

82

85

86

 

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره استندهای گرافیكی

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید