پایان نامه درباره:ازدواج تحمیلی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

مبحث اول: تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني

مسئوليت كلمه اي است عربي كه معادل فارسي آن «پاسخگويي» افراد است در مقابل موقعيتي كه دارند يا زياني كه وارد مي آورند. در اصطلاح حقوقي نيز تقريباً همان معناي لغوي خود را حفظ نموده است كه عبارت از تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد، يا از فعاليت او ناشي شده باشد.[۱] واژه «مسئوليت» تنها از اواخر قرن هيجدهم در زبان هاي اروپايي رواج يافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پيدا كرده است. با وجود اين، ريشه هاي آن، پيشينه بسيار كهني در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سيسرون در دفاعياتش مورد استفاده قرار گرفته است. [۲]

پيشينه مسئوليت به قدمت تاريخ بشر است كه با تشكيل حكومت هاي مختلف و تدوين قوانين در عصرهاي گوناگون پيدايش و رشد يافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدريج بر غناي آن افزوده شده و به انواع مختلفي نيز تقسيم شده است.[۳] شايد به دليل تنوع مباني و منابع مسئوليت مدني در نظام هاي حقوقي مختلف، نتوان تعريفي دقيق، جامع و مانع از مسئوليت مدني ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقي ايران و دكترين حقوقي و فقهي مي توان گفت: مسئوليت در يك تقسيم بندي به دو نوع؛ ۱- قراردادي و ۲- غير قراردادي تقسيم مي شود.[۴]

در حالت اول مسئوليت شخص ناشي از نقض عهد يا تعهداتي  است كه به واسطه انعقاد قرار داد با شخص ديگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادي پيش بيني شده باشد در چهارچوب قرارداد در غير اين صورت با توجه به قواعد عمومي قراردادها زيان وارده جبران مي شود.

نوع دوم از مسئوليت  كه به ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد نيز معروف است، الزامي قانوني براي جبران ضررهاي ناروايي است كه وخارج از قرارداد به افراد وارد مي آيد. در واقع در يك جامعه مدني هرگاه ضرري به­كسي وارد آيد و ايجاد اين ضررعرفاً منتسب به شخصي باشد و وي ملزم به جبران خسارت است. اين نوع از مسئوليت، مسئوليت مدني نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نيز به نظر برخي از حقوق­دانان داخلي مسئوليت مدني­هم شامل مسئوليت قراردادي وهم شامل الزامات خارج از قرارداد مي شود. [۵]

[۱] – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، (تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶)ص ۶۴۲٫

[۲] – باديني، همان، ص ۲۵٫

[۳] – براي آشنايي با پيشينه كامل مسئوليت ن.ك به ژوردن، پاتريس، اصول مسئوليت مدني، ترجمه و تحقيق مجيد اديب، (تهران ، نشر ميزان، چاپ اول، ۱۳۸۲)

[۴] – ن.ك به ژودن، همان، ص ۲۴ و كاتوزيان وقايع حقوقي، همان، ص ۱۷ به بعد و نيز كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۶) ص ۷۲٫

[۵] – قاسم زاده، سيد مرتضي، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرار داد (تهران، نشر ميز ان، چاپ سوم، ۱۳۸۷) ص۲۱

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید