پایان نامه خودکارآمدپنداری دانش آموزان و آموزش راهبردهای سازمان دهی- برنامه ریزی


۱-۲-۵ فقدان کنترل پیامد

تحقیقات متعدد نشان می دهد، دانش آموزانی که موفقیت خود را به عوامل کنترل پذیر نسبت می دهند در مقایسه با دانش آموزانی که موفقیت خود را به عوامل کنترل ناپذیر و تصادفی نسبت می دهند، قادرند از راهبردهای مناسب‌تر یادگیری همچون برنامه ریزی، استفاده کنند و موفقیت تحصیلی بالاتری را نشان  دهند. بنابراین دانش آموزان می‌توانند از طریق افزایش راهبردهای مقابله ای به تغییر نگرش خود در زمینه کنترل پذیری پیامدهای مربوط به عملکرد تحصیلی بپردازند. تاثیر پذیری آن از طریق راهبردهای یادگیری از جمله برنامه ریزی و تعدیل هیجانات می‌باشد. این فرایند بدین شکل صورت می گیرد که هر چه فرد به زمان امتحانات نزدیک تر شود در صورت به کارگیری راهبرد برنامه ریزی می تواند فقدان کنترل پیامد را کاهش دهد (تیلور، ۱۹۹۹) .

۲-۲ فراشناخت

میل به دانستن و تلاش برای دانستن و فهمیدن از ویژگی های جدایی ناپذیر وجود آدمی است. از این رو، ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از پرسش ها بوده است. در این میان،‌ این پرسش اساسی که فرد درباره دانستن چه می داند، ‌و چگونه و تا چه حد می داند جایگاه خاص خود را داشته است. پرسش هایی از این گونه ما را به سمت مفهومی هدایت می کند که امروزه در روان شناسی یادگیری، فراشناخت نامیده می شود. اصطلاح فراشناخت را اولین بار فلاول در سال ۱۹۷۶ مورد استفاده قرار داد تا با آن دانش شخص را در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربوط به آن توصیف کند. از فراشناخت تعاریف گوناگونی ارائه شده است: آگاهی شخص از فرآیندها و راهبردهای شناختی(مسترز[۱]، ۱۹۸۱؛ به نقل از فلاول، ۱۹۸۵)؛ تفکر دربارۀ تفکر؛ دانش و کنترلی که در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال می شود؛ دانش درباره ی دانستن(میلر،۲۰۰۲؛ به نقل از عطارخامه، ۱۳۸۸) و دانش فرد دربارۀ چگونگی یادگیری خودش (اسلاوین،۲۰۰۶؛ به نقل از سیف، ۱۳۸۹).

[۱]  Masters

 

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید