پایان نامه خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی


 دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

موضوع:

خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی

استادراهنما:

دکتر پیران

استاد مشاور:

دکتر توفیق

استاد داور:

دکتر پاشا

شهریور 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده11
فصل اوّل: طرح و بیان مسأله12
طرح مسئله13
اهداف اصلی تحقیق18
ضرورت و اهمّیت تحقیق20
فصل دوم: کارپایه‌ی نظری تحقیق23
مبانی نظری24
1.      مارکس: پایه‌گذار ماتریالیسم تاریخی25
2.      لنین و مسئله‌ی ملی34
3.      گرامشی و هژمونی38
4.      آلتوسر41
خوانش مارکس و بنیان‌های معرفت‌شناختی مارکسیسم ـ لنینیسم41
علم و ایدئولوژی49
بازتولید فرماسیون‌های اجتماعی56
تئوری دولت58
دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت59
5.      بوردیو: زبان و باز تولید اجتماعی62
6.      مانوئل کاستلز66
جامعه‌ی شبکه‌ای71
اقتصاد اطلاعاتی73
هویت در جامعه‌ی شبکه‌ای79
ملت و ملت‌گرایی در عصر جهانی شدن : اجتماعات تصوری یا تصاویر اجتماعی85
ملت‌های عصر اطلاعات87
چارچوب نظری90
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق94
روش‌شناسی نظری95
خوانش گفتمان95
گفتمان و تحلیل گفتمان: چشم‌انداز فوکو100
رویکرد گفتمانی لاکلاو و موفه106
روش‌شناسی عملی111
محدویت‌های روش‌شناختی پژوهش115
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق116
آذربایجان و نخستین واکنش جدی به ستم ملی: ظهور فرقه‌ی دموکرات آذربایجان117
زمینه‌های ظهور117
اهداف اصلی فرقه124
جای‌گاه مفهوم ملت در گفتمان فرقه128
ماهیت طبقاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان133
طبقه‌ی فئودال مهم‌ترین دشمن فرقه: رویارویی خلق و فئودال‌ها138
مذهب: سکوتِ بزرگِ گفتمان فرقه141
گفتمان فرقه و ستم جنسی143
گفتمان فرقه و دیگر ملت‌های تحت ستمِ ایران145
سقوط دولت ملی آذربایجان و گفتمان فرقه147
جمع‌بندی گفتمان فرقه‌ی دموکرات آذربایجان151
ستم ملی و گفتمان‌های سیاسی عمده‌ی ایران، از سقوط فرقه تا رخداد 57153
رخداد 57: فورانِ تضادهای اجتماعی ـ خرده‌بورژوازی و مسئله‌ی ملی155
ماهیت طبقاتی رخداد 57155
خرده‌بورژاوزی و مسئله‌ی ملی ـ ظهور جنبش خلق مسلمان159
مسئله‌ی ملی در آذربایجان امروز165
مهم‌ترین تحولات فرماسیون اجتماعی جهانی در سه دهه‌ی گدشته165
وضعیت کلی فرماسیون اجتماعی ایران در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی168
ناسونالیسم قانون‌گرا در آذربایجان ایران: نشان‌گانِ جدی‌تر شدن شکاف ملی در ایران جمهوری اسلامی170
خّرد ـ گفتمان ناسیونالیستی فدرال‌خواه در آذربایجان ایران ـ جنبش فدرال دموکرات آذربایجان171
مهم‌ترین مفاهیم گفتمان جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان171
جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان و دیگر ملت‌های ایرانی177
جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان و ستم طبقاتی178
جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان و مذهب180
جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان و جمهوری اسلامی181
سکوت‌ها و تناقض‌های عمده‌ی گفتمان جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان182
جمع‌بندی گفتمان جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان185
خرد گفتمان ناسیونالیستیِ استقلال‌طلب در آذربایجان ایران ـ حزب استقلال آذربایجان جنوبی (گایپ)186
مهم‌ترین مفاهیم گفتمان گایپ186
گفتمان گایپ و ستم جنسی و طبقاتیگفتمان گایپ و دیگر ملت‌های ایران188188
سکوت‌ها و تناقض‌های عمده‌ی گفتمان گایپ189
د

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید