پایان نامه خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات اردبیل    

پایان نامه کارشناسی ارشد    (M.SC)

رشته ریاضی محض   

موضوع  

خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی  

استاد راهنما 

دکتر کمال بهمن پور

استاد مشاور 

دکتر جعفر اعظمی 

 سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3

تعاریف و مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم……………………………………………………………………………………………… 17

نمایش ثانویه وایده آلهای اولیه چسبیده برای مدولهای آرتینی……………………………………… 18

فصل سوم…………………………………………………………………………………………….. 31

معرفی شبه محملهاو کانون غیرکوهن – مکالی…………………………………………………….. 32

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 41

رابطه ای بین حلقه های مسلسل جهانی و ناآمیختگی………………………………………………. 42

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………….. 49

نتایج ومثالها………………………………………………………………………………………….. 50

مراجع………………………………………………………………………………………………… 57

پیوست……………………………………………………………………………………………….. 59

واژه نامه فارسی به انگلیسی………………………………………………………………………… 60

واژه نامه انگلیسی به فارسی………………………………………………………………………… 62

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. 64

چکیده:

ریاضیـدانان ” برادمن و شارپ” برای –R مدول متناهی مولـد M روی حلقه موضعی و نوتری (R, m) i- امین شبه محمل M را بصورت زیر تعریف کرده اند:

ما در این پایان نامـه بسته بودن مجموعه :

را به عنوان زیرمجموعـه ای از فضای توپولوژیک Spec(R) تحت شرایطی کلی بررسی می کنیم از جمله این شرایـط ، شرط  Serreو مسلسل بودن حلقـه های R/P  برای  می باشـد. روش پژوهش مبتنی بر جمـع آوری منابع مورد نیـاز و مطالعـه دقیق آنـها و شکافتن موضوع از زوایای مختـلف به منظور تدوین پایان نامه ای مفصل است که از مطالب و تعاریف مقدماتی شروع شده و به مباحث پیچیده و آخرین دست آورد های علمی در زمینه این موضوع می پردازد. نتایج کلی این پایان نامه مفصل  بوده و در برگیرنده شرایط متعددی است که تحت آنها مجموعه ncM (M) که به کانون غیر کوهن- مکالی -R مدول M موسوم است، تحت توپولوژی زاریسکی زیر مجموعه ای بسته ازSpec(R)  است

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید