پایان نامه خانه ی ایرانی


دانشکده معماری سوره

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مهندسی معماری اسلامی

 عنوان پروژه :

خانه ی ایرانی

(خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی)

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اصانلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 در طراحی بسیاری از بناهای موجود عصر ما  به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و فرهنگی کاربران توجه به عملکردهای اندام واره ای و جدیدترین نمونه های ساخته شده در کشورهای پیشرفته بی توجه به فرهنگ آن منطقه در اولویت قرار گرفته است. این ضعف در بسیاری از بناهای مسکونی در ایران به وفور مشهود می باشد. در حالیکه در چند دهه اخیر روانشناسی محیطی یافته های ارزشمندی را در زمینه تاثیر متقابل انسان و محیط در اختیار معماران و طراحان گذارده است. بر این اساس در طراحی یک خانه اعتقاد بر این است که صرف نظر از فضاهای مورد نیاز علاوه بر تطابق آن با محیط و فرهنگ آن جامعه و حتی باورهای مردم آن ناحیه استفاده از راهکارهای سنتی مربوط به هر مکان که حاصل تجارب ارزشمند بومیان آن منطقه در گذر زمان بوده است می تواند در بهبود شرایط زندگی مردم موثر باشد.در این تحقیق که با توجه به نظریه های روانشناسی صورت پذیرفت ویژگی های محیطی و فرهنگی موثر در زمینه خانه سازی در ایران مورد بررسی قرار گرفت.در این راستا مشخص گردید که بهره مندی از ویژگی های فرهنگی و سنتی هر مکان تا حدود زیادی به ویژگی های شخصیتی و جهان بینی و تجارب افراد بستگی دارد. اما در عین حال نمی توان انکار کرد که وجوه اشتراکی از جمله خوشایندی محیطی- زیبایی طلبی- تنوع- تازگی- مدرنترین امکانات و انطباق محیط با نیازهای فردی و ارزش های اجتماعی در میان انسانها وجود دارد. در این رابطه در طراحی سعی شد تا محیطی منطبق با جدیدترین امکانات امروزی و در عین حال سازگار با فرهنگ و اقلیم ایرانی- اسلامی طراحی گردد. چنین خانه ای علاوه بر فراهم آوردن شرایط آسایش به دلیل بهره مندی از تجارب ماندگار گذشتگان می تواند علاوه بر بهبود شرایط خانه سازی در ایران در احیای شیوه های معماری اصیل ایرانی –اسلامی که با فرهنگ و نیازهای مردم این سرزمین به مراتب سازگارتر و کارآمدتر بودند موثر واقع گردد. علاوه بر موارد ذکر شده بازیافتن هویت معماری ایرانی در نمای ساختمان ها که در چند دهه اخیر با پیشرفت روز افزون تقلید کورکورانه و ساخت ساز نماهایی به شیوه غربی و کلاسیک اروپا کم کم به فراموشی سپرده میشود و بالابردن درک عموم مردم در زیبایی شناسی شیوه اصیل و شکوهمند گذشته ایران زمین می تواند از جمله نتایج این پژوهش باشد.

کلید واژه: طراحی خانه- معماری ایرانی- احیای هویت-فرهنگ و سنت- روانشناسی محیطی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه
چکیده فارسی                                                                                             
چکیده انگلیسی                                                                                         
مقدمه1
فصل اول_ بیان موضوع طراحی
1-1-       بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش3
1-2-       بیان اهداف                                                                                                            3
1-3-       روش انجام مطالعات و زمینه پژوهش                                                                           4
1-4- بیان فرضیات و طرح سوال تحقیق                                                                              4
1-5-  پیشینه تحقیق                                                                                                        4
فصل دوم_ مبانی نظری
بخش اول: بررسی کالبدی خانه در فرهنگ ایرانی                                         7
2-1-  تعاریف و واژگان                                                                                                    7
2-1-1 –  خانه                                                                                                                      7
2-1-2 –  ایرانی                                                                                                                           7
2-1-3 –  اسلامی                                                                                                                           7
بخش دوم: مبانی نظری خانه ایرانی- اسلامی
2-2-1-   فلسفه وجودی خانه ایرانی- اسلامی                                                                                 8
2-2-2 –  ضرورت ایجاد                                                                                                             8
2-2-3 –  اهداف                                                                                                                         8
  بخش سوم- نگرشی بر اصول خانه سازی در ایران                                 
2-3 –  اصول معماری خانه سازی در ایران                                                                                                                                                                                              9
2-3-1-   مردم واری                                                                                                              9
2-3-2-  پرهیز از بیهودگی                                                                                                     9
2-3-3 – نیارش                                             9
2-3-4 – خودبسندگی                                                                                                               10
2-3-5 – درونگرایی                                                                                                              10
بخش چهارم- نگرشی بر اصول جهت گیری خانه در گذشته
2-4- جهت گیری خانه یا رون                                                                                               10
2-4-1 –  رون راسته                                                                                                                  10
2-4-2 –  رون اصفهانی                                                                                                              11
2-4-3 –  رون کرمانی                                                                                                              11
بخش پنجم- شناخت عناصر خانه ایرانی در گذشته
2-5  –  فضاها و عناصر خانه                                                                                                   11
2-5-1 –  پنام                                                                                                                            11
2-5-2 –  ارسن خانه                                                                                                                    13
2-5-3 –  سردر                                                                                                                          13
2-5-4  – هشتی                                                                                                                          13
2-5-5  –  راهرو                                                                                                                         14
2-5-6  – حیاط یا میانسرا                                                                                                              14
2-5-7 –  اتاق                                                                                                                           14
2-6-8 – تالار                                                                                                                           14
2-6-9 – تهرانی                                                                                                                      15
2-6-10-  آشپزخانه                                                                                                                     15
2-6-11-  باره ی بند                                                                                                                     15
بخش ششم- انواع خانه در گذشته
2-6  – تقسیم بندی انواع خانه                                                                                                    16
2-6-1 –  خانه های یک صفه                                                                                                       16
2-6-2- خانه های چهار صفه                                                                                                     16
بخش هفتم- نگرشی بر باغ سازی ایرانی                                    
2-7  –  باغ ایرانی                                                                                                                       18
2-7-1 – چهار باغ                                                                                                                          18
2-7-2  – خصوصیات کلی باغ ایرانی                                                                                                 19
2-7-3 – هندسه باغ ایرانی                                                                                                              20
2-7-4 –  گیاهان در باغ ایرانی                                                                                                         22
2-7-5 –  درختان                                                                                                                         22
2-7-6-  بوته ها                                                                                                                         23
2-7-7 –  گل های تزیینی                                                                                                                24
2-7-8 – آب در باغ ایرانی                                                                                                             24
2-7-9 –  نهرهای بهشتی                                                                                                                26
فصل سوم: نمونه های موردی
مقدمه                                                                                                                            30
3-1 – آثار معمارحسن فتحی ( پروژه روستای گورنا)                                                                        30
3-2 –  آثار معمار عبدالواحد الوکیل                                                                                              34
3-2-1 – خانه حمدی( عبدالواحد الوکیل)                                                                                          35
3-2-2 – قصر آل سلیمان( عبدالواحد الوکیل)                                                                                  38
3-3 – آثار معمار چارلز بوکارا (خانه عبطان)                                                                                   40
3-4- آثار معمار الی مویال                                                                                                       43
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
مقدمه                                                                                                                        47
بخش اول: مطالعات عمومی و شناخت کلی شهر تهران                                       47
4-1 –  مطالعات عمومی شهر تهران                                                                                                 47
4-1-1-  موقعیت تاریخی                                                                                                               47
4-1-2- موقعیت جغرافیایی                                                                                                            48
4-1-3- مشخصات اقلیمی تهران                                                                                                     48
4-1-4 – جهت گیری ساختمان                                                                                                        51
4-1-5 – طراحی مطابق با اقلیم                                                                                                         53
4-1-6- جمع بندی                                                                                                                      54
بخش دوم: بررسی و شناخت منطقه شهر تهران                                                 55
  فصل پنجم: بستر طرح
بخش اول: معرفی سایت پروژه                                                                         57
بخش دوم: عوامل انتخاب سایت                                                                        61
  فصل ششم: روند طراحی
مقدمه                         63
6-1 – روند طراحی                     63
6-2 – تجزیه و تحلیل سایت          64
6-3- اتودهای تحلیل سایت          67
6-4-  تجزیه و تحلیل فرم خانه ایرانی       70
منابع و ماخذ                                                                                               71

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید