پایان نامه حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)

حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

 

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا فرهنگدوست

 شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دراین پایان‌نامه به بررسی ساختارهایی از گروه‌وارها، گروه‌وارهای توپولوژیکی، حلقه- گروه‌وارهای توپولوژیکی، ریخت‌های بین آنها، پوشش‌های گروه‌وارها و حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابر‌ها در این زمینه می‌پردازیم. نشان می‌دهیم که مجموعه‌ی کلاس‌های هموتوپی از تمام مسیرها در یک حلقه‌ی توپولوژیکی، یک شیء حلقه‌ی توپولوژیکی می‌باشد. با فرض این‌که :? یک نگاشت پوششی و  یک حلقه‌ی توپولوژیکی باشد، نشان می‌دهیم رسته‌ی  از پوشش‌های که در آن هر دوی  و  دارای پوشش‌های جهانی هستند و رسته‌ی  از پوشش‌های حلقه-گروه‌وار توپولوژیکی ، که در آن  و  دارای پوشش‌های عمومی هستند، هم‌ارز می‌باشند، که در مقاله‌ی ” حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابر‌ها ” توسط “فتیح ازکن، ایسن و هابیل گورسوی” در سال 2006 بررسی شده است.

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه1
تعاریف و قضایای استنادی4
فصل دوم
گروه‌وارها و گروه‌وارهای توپولوژیکی15
فصل سوم
عمل‌گروه‌وار و کاربرد آن در -فضاها42
فصل چهارم
حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی63
فصل پنجم
رسته­ها و بالابرها85
منابع 93
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی97
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

و…..

103

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد