پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی


دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی رشته مذاهب فقهی


حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی


استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رجبی

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

1-بیان مسئله 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

3- پرسش های تحقیق. 4

4- پیشینه و سابقه تحقیق. 4

5- فرضیه تحقیق. 5

الف) فرضیه اصلی. 5

ب) فرضیه فرعی. 5

6- روش تحقیق. 5

7- اهداف تحقیق. 6

فصل اول:مفهوم شناسی

1ـ1تعریف حق. 8

1ـ2  تعریف طفل. 9

1ـ2ـ1طفل در لغت. 9

1ـ2ـ2 طفل در قرآن 10

1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها 10

1ـ3 تعریف ازدواج. 12

1ـ3ـ1 ازدواج در لغت. 12

1ـ3ـ2 نکاح در لغت. 13

1ـ3ـ3 منظور ازازدواج. 13

1ـ4 ارکان ازدواج دائم 16

1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه 16

1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت. 16

1ـ5 ارکان ازدواج موقت. 17

1ـ6 شرایط ازدواج. 19

1ـ6ـ1معناى شرط. 19

1ـ6ـ2 شرط در لغت. 19

1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون 19

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه 20

1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت. 20

1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب. 21

1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح. 22

1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه 22

1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت. 23

1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت. 24

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد