پایان نامه حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن درحقوق ایران


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول. 5

محدودیت اشتغال زنان در حقوق ایران. 5

مقدمه. 6

1-1- تبعیض دستمزدی.. 6

1-2- امنیت شغلی: 7

1-3-محدودیت راجع به محل اشتغال. 8

1-4- محدودیت راجع به مصالح خانواده. 8

1-5- محدودیت راجع به نوع شغل: 8

فصل دوم. 13

بررسی شرایط و محدودیت های حق کار زنان از منظر فقه و حقوق.. 13

1-1-کلیات.. 14

فصل سوم اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى.. 29

3-1-. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان. 30

3-1-1 مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303) 30

3-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 31

3-1-3. مقاوله‏نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330) 32

3-2-. مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 33

3-4- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان. 37

3-5-. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 38

3-6- منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 40

فصل چهارم  قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان. 42

4-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358) 43

4-2- قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1362) 46

4-4- قانون کار (مصوّب 1369) 48

نتیجه. 55

منابع. 58

 

چکیده

«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید. در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است

مقدمه

 

امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه 111 بررسی می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید