پایان نامه حضانت و تعیین قیم


 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3

چکیده ……………………………………………………………………………………………..4

واژگان کلیدی …………………………………………………………………………. ………4

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت ……………………………………………………….5

گفتار اول – کودک از منظر اسلام  ………………………………………………………………………..5

گفتار دوم – کودک در قوانین موضوعه……………………………………………………………………7

فصل دوم  –  راه‌های حمایت از طفل  …………………………………………………………………..9

گفتار اول حضانت………… ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول – نگهداری طفل ………………………………………………………………………………….9 مبحث دوم تربیت طفل ………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم –  ماهیت حضانت………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم مدت حضانت ……………………………………………………………………………………..12

گفتار چهارم – سقوط حضانت ………………………………………………………………………………..14

مبحث اول )جنون؛………………………………………………………………………………………………..14

مبحث دوم – ازدواج مادر………………………………………………………………………………………..14

مبحث سوم –  عدم مواظبت از طفل…………………………………………………………………….14

فصل سوم –  ولایت……………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول –  اختیارات ولّی……………………………………………………………………………………16

مبحث اول حجر ……………………………………………………………………………………………….18

مبحث دوم –  عدم امانت در انجام امور صغیر………………………………………………………18

گفتار دوم –  ولایت مادر………………………………………………………………………………………19

گفتار سوم شرایط ضم امین ……………………………………………………………………………………..20

مبحث اول –  کبر سن و بیماری ولّی…………………………………………………………………..20

مبحث دوم – غیبت یا حبس ولی قهری ——..————————21

فصل چهارم – قیومیت ——————————————–22

گفتار اول موارد نصب قیم………………………………………………………………………………………..22

گفتار دوم وظایف و اختیارات قیم …………………………………………………………………………….23

نتیجه———————————————————-26

پیشنهادات ———————————————-31

منابع ————————————————–32

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید