پایان نامه حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه توسط جاذب های معدنی محلی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – محیط زیست

عنوان:

حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه توسط جاذب های معدنی محلی

چکیده

از زمره فلزات سنگین و باارزشی که امروزه توجه زیادی در حذف و بازیافت آن از پساب صنایعی بمانند تولید آینه، عکاسی و آبکاری به آن معطوف شده است نقره می باشد. با توجه به اینکه روش های متداول حذف دارای معایبی همچون نیاز به انرژی و مواد شیمیایی فراوان و تجهیزات خاص می باشد در پروژه حاضر از جاذب های معدنی محلی فلدسپار و دولومیت به عنوان جاذب های ارزان قیمت در جهت حذف یون های نقره از پساب های آلوده به این فلز استفاده شده است. اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:

1) بررسی حذف یون نقره با استفاده از جاذب های معدنی محلی فلدسپار و دولومیت از محلول آبی، 2) مطالعه اثر عوامل محیطی و آزمایشگاهی مختلف مانند اندازه ذرات جاذب، PH، مقدار جاذب، غلظت اولیه نقره و اثر زمان بر عوامل فوق در فرآیند حذف بودن نقره، 3) بررسی ایزوترم جذب بهینه و 4) تعیین پارامترهای سینتیکی فرایند جذب نقره توسط جاذب های مورد مطالعه.

نتایج حاصله نشان می دهد که در فرآیند حذف نقره (+Ag) توسط جاذب های فلدسپار و دولومیت با افزایش میزان جاذب مصرفی، زمان تماس PH و کاهش اهدازه ذرات جاذب و کاهش غلظت محلول، درصد حذف افزایش یافته است. بررسی ایزوترم های جذب نشان داده است که نتایج تجربی حاصل برای هردو جاذب فلدسپار و دولومیت به ترتیب با ضرایب همبستگی 0,9964 و 0,9998 با ایزوترم فرندلیچ مطابقت می کنند و سینتیک جذب نقره نیز توسط جاذب های فلدسپار و دولومیت با مدل مرتبه شبه دوم به ترتیب با ضرایب همبستگی 0,9993 و 0,9998 تطابق دارد.

مقدمه

دسترسی مداوم و آسان به آب شرب سالم از جمله شاخص های توسعه یافتگی و رفاه در هر جامعه است. این امر در جوامع توسعه یافته بالای 99% است. ولی متأسفانه در برخی کشورهای در حال توسعه به علت وجود منابع آلاینده آمار داده شده حاکی از کمبود شدید دسترسی مداوم به منابع آب سالم و بهداشتی برای عموم مردم است. آلاینده های شیمیایی که یا به طور طبیعی و یا به واسطه فعالیت بشر وارد آب می شوند از جمله مهمترین آلاینده های منابع آب به شمار می آیند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که همه آب های طبیعی حاوی آلاینده های متنوعی هستند که از فرآیندهای فرسایش، شستشو و تماس با هوا سرچشمه می گیرند. علاوه بر این آلودگی طبیعی، آلودگی های دیگری نیز وجود دارد که از تخلیه فاضلاب های خانگی و صنعتی به دریا، سطح زمین، لایه های زیرزمینی یا به آب های سطحی ناشی می شوند. هر حجمی از آب قادر است مقدار معینی از آلودگی را از طریق رقیق سازی و به کمک عوامل خودپالایی بدون بروز اثرات جدی بپذیرد. اگر میزان آلودگی بیشتر شود ماهیت آب پذیرنده تغییر می کند و استفاده از آن برای مقاصد مورد نظر ممکن است مناسب نباشد.

فصل اول

کلیات

1-1- آلاینده های تجزیه پذیر (غیر مقاوم)

شامل مواد آلی و بعضی مواد معدنی و برخی میکروارگانیسم ها که توسط فرآیندهای خودپالایی طبیعی تجزیه می شوند به طوری که غلظت آنها با گذشت زمان به سرعت کاهش می یابد.

1-2- آلاینده های تجزیه ناپذیر (مقاوم)

شامل بسیاری از مواد معدنی است که تحت تأثیر فرآیندهای طبیعی قرار نمی گیرند به طوری که غلظت این آلاینده ها فقط با رقیق سازی کاهش می یابد. فرآیندهای تصفیه معمول آب و فاضلاب اغلب بر آلاینده های مقاوم اثر نمی کنند، لذا وجود این مواد در منابع آبی، امکان استفاده از آن را محدود می کند.

از نگاهی دیگر مهمترین خصوصیات انواع آلاینده ها عبارتند از:

مواد معلق بی اثر یا مواد محلول که در غلظت های بسیار بالا سبب بروز مشکلاتی می شوند مثلا تخلیه آب شور حاصل از زه کشی معدن می تواند کیفیت آب رودخانه را به گونه ای تغییر دهد که برای مقاصد آب رسانی مناسب شود.

عواملی که به موازنه اکسیژن آب اثر می گذارند، شامل:

آلودگی حرارتی: به این ترتیب که غلظت اکسیژن محلول در آب با افزایش دمد کاهش می یابد و موازنه اکسیژن را مختل می کند.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز
پایان نامه ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری
پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان
سمینار بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
دانلود پایان نامه درباره خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی