پایان نامه حافظه بینایی دانش آموزان کم توان ذهنی در مقایسه با بدون معلولیت جسمی حرکتی


مفهوم مسیر ادراکی

تفاوت های زیادی در روش یادگیری کودکان وجود دارد . برخی از آنها از راه گوش بهتر یاد می گیرند ، برخی با نگاه کردن و برخی از طریق لامسه یا با انجام عملی ، یادگیری شان بهتر صورت می گیرد . هر کدام از این راههای یادگیری و دریافت اطلاعات یک مسیر ادراکی [۱]، نامیده می شود . بسیاری از کودکانیکه مشکلات یادگیری دارند در یکی از این مسیرهای ادراکی نسبت به دیگر مسیرها دارای برتری و آمادگی بیشتری هستند . بعلاوه یک مسیر ادراکی بخصوص ممکن است در تعدادی از کودکان بقدری محبوب باشد که یادگیری از آن طریق برای آنان حاصلی نداشته باشد (وپمن[۲] ۱۹۶۸ )

کودکان معمولا دارای یک مسیر ادراکی بهینه[۳] هستند . بدین معنی که برخی از کودکان از طریق گوشهای خود و یا با عمل گوش دادن موثر تر یاد میگیرند ( مسیر شنوایی ) ، برخی دیگر از راه چشم هایشان این فراگیری را بهتر صورت می دهند ( مسیر بینایی ) ، تعداد کمی از کودکان نیز هستند که به نظر می رسد از راه لمس یادگیری کارآمدی داشته باشند ( مسیر لمسی ) یا بوسیله احساس عضلانی بهتر یاد می گیرند ( مسیر حس حرکت ) (رهبانفرد،۱۳۷۷) ..

مشاهده بالینی گرایش فرد برای ترجیح یک مسیر ادراکی به دیگر درون داده ای ادراکی بوسیله شارکو[۴] ( ۱۹۵۳ ) بعمل آمد . او مردم را به سه دسته فراگیران گوشی[۵] ، فراگیران چشمی[۶] ، و فراگیران لمسی[۷] طبقه بندی کرد . همزمان با او دانشمندان روسی نیز به گونه شناسی ترجیحی مسیرهای ادراکی افرا بهنگام یادگیری دست زدندن ( لوریا ۱۹۶۶ ) .

مفهوم نظام های نمیه مختار

نظر مشابهی از ادراک در مدل نظام های نمیه مختار[۸] سازمان و کارکرد مغز ارائه گردیده است (جانسون میکلباست ـ ۱۹۶۷ ) . به طور خلاصه ، این نظر مغز را همچون مجموعه ای از نظام های حساسه نیمه  مستقل[۹] نظیر نظام شنوایی ، نظام بینایی ، نظام لمسی ، و نظام عضلانی تصور می کند . نظام حساسه عنوان شده می تواند در سه وجه دارای عملکرد باشد : ( ۱ ) به عنوان یک مسیر حسی نیمه مستقل چون دیگر کانالهای حسی ، ( ۲ ) در روش مکمل با سایر نظام ها ، ( ۳ ) با سایر نام ها به عنوان یک مجموعه واحد  اصطلاحات زیرین در ارتباط با این سه نوع ویژه کار نظام مغز مورد استفاده قرار می گیرد : ( ۱ ) کارکرد درون عصبی حسی[۱۰] ؛ ( ۲ ) کارکرد بین عصبی حسی[۱۱] ؛ و ( ۳ )

[۱] Perceptual modality

[۲] Wepman

[۳] optimal

[۴] charcot

[۵] Audle learners

[۶] Visile learners

[۷] Tactile learners

[۸] Semiautonomous systems

[۹] Semi- independent modality systems

[۱۰] intranevrosensory

[۱۱] internevrosensory

[۱۲] Integrative

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید