پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی درباره هلیکو باکتری


محتوای این بخش : پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی 

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 عنوان پایان نامه :

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری

پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

معاونت آموزش و پژوهش

 

پایان نامه

جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی

عنوان

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری

پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

در سال 87-1386

 

استاد راهنما :

دكتر محمد حسین شهبازی

استاد مشاور :

دكتر  محمد درویشی

نگارش وپژوهش :

محمد صادقی

فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه………………………………………………..10

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….11

اهداف وفرضیات…………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ……………………..14    

بیماری پارکینسون………………………………………………………………………………………………….15

اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………15

پاتولوژی……………………………………………………………………………………………………………16

پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………………..17

درمان……………………………………………………………………………………………………………….19

هلیکو باکتر پیلوری…………………………………………………………………………………………………21

مروری بر دیگر مقالات…………………………………………………………………………………………….23

. فصل سوم:مواد وروشها……………………………………….24

نوع مظالعه…………………………………………………………………………………………………………25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه……………………………………………………………26

معیار های پذیرش و عدم پذیرش…………………………………………………………………………………27

نوع پژوهش و روش انجام کار………………………………………………………………………………….28

فصل چهارم :یافته ها………………………………………….29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………39

منابع…………………………………………………………45

ضمایم……………………………………………………….53

 

 

 

 

 

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

 

الف-نمودارها

نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری (IgG Ab) با بیماری پارکینسون…………………………………………………………………….30

نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون………………………31

نمودار شماره 3)ارتباط زخم پپتیک با بیماری پارکینسون…………………….32

نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون………………………..33

نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون……………………………34

نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون…………………………….35

نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون……………………..36

نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون…………………….37

 

 

ب – پیوست ها:

 

فرم اطلاعاتی طرح………………………………………………….49

 

چكیده

مقدمه : پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد. علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده كه با درمان عفونت هیلكوباكتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پاركینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته‌ها : میانگین سن افراد پاركینسون 60 سال و غیر پاركینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیكو باكتر پیلوری در بیماران پاركینسونی و افراد غیر پاركینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی

فایل ها برای اینکه حجم آنها کمتر شود و راحت تر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید