پایان نامه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

 

عنوان :

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز

 

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا پردلی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
چکیده فارسی1
مقدمه2
1-1 آنزیم ال-آسپاراژیناز4
1-2   میکرو ارگانیسم‌های تولید کننده‌6
1-3   مکانیسم تنظیم‌کننده ترشح آنزیم آسپاراژیناز10
1-4  کلاس‌های عمومی از ال-آسپاراژیناز11
1-5  روش تعیین سختی و ساختار ال-آسپاراژیناز12
1-6 ویژگی‌های ساختاری ال-آسپاراژیناز12
1-6-1ساختار مونومری آنزیم ال-آسپاراژیناز12
1-6-1-1 شرح جایگاه فعال ال-آسپاراژیناز14
1-6-2 ساختار تترامر آنزیم ال-آسپاراژیناز15
1-6-3 ساختار اُکتامر آنزیم ال-آسپاراژیناز17
1-7 انواع آنزیم ال-آسپاراژیناز برحسب منشأ جداسازی18
1-7-1-آنزیم‌های بومی18
1-7-1-1  ال-آسپاراژینازی از اشرشیا کلی18
1-7-1-2 ال-آسپاراژینازی از اروینیا19
1-7-2 آنزیم اصلاح‌شدهPEG)  -آسپاراژیناز)20
1-8  کاربرد ال – آسپاراژینازها22
1-8- 1  مکانیسم عمل به‌عنوان یک کمک‌کننده به فرآوری مواد غذایی23

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید