پایان نامه جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی Triplex-PCR


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست‏ شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa  در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی Triplex-PCR

استاد راهنما

دکتر رضا میرنژاد

دی‏ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول – مقدمه

1-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-4-فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5-تعریف واژه‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-تاریخچه باکتری انتروکوک………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-2-تاکسونومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-3-فاکتورهای بیماری زایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-3-1-مواد تجمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-3-2-سیتولیزین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-3-ژلاتیناز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-4-فرمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3-5-لیپوتیکوئیک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-6-همولیزین انتروکوکوس فکالیس…………………………………………………………………………………………………………… 11

2-3-7-آنتی ژن آندوکاردیتی انتروکوکوس فکالیس…………………………………………………………………………………………… 11

2-3-8-پروتئین سطحی انتروکوکی (ESP )……………………………………………………………………………………………………… 11

2-3-9-ادهسین کلاژن انتروکوکوس فکالیس (ACE )………………………………………………………………………………………. 12

2-4-بیماری زایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-4-1-باکتریمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-4-2-عفونت های مجاری ادراری…………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-3-اندوکاردیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-4-عفونت های داخل شکمی، لگنی وبافت های نرم………………………………………………………………………………….. 13

2-4-5-سایر عفونت های انتروکوکی……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-شناسایی انترکوک‏ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-6-درمان انترکوک‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-6-1-مقاومت آنتی بیوتیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-6-1-1-مقاومت به گلیکوپپتیدها………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-1-1-الف- عوامل زمینه ساز کلنیزاسیون انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین(VRE)……………………………… 17

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید