پایان نامه جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری


پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق – گرایش قدرت

عنوان:

جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

استاد مشاور:

مهندس توحید نوری

 

(تابستان 1393)مقدمات

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای کیفیت توان جهت کاهش اثر نامطلوب این اختلالات بر عملکرد بارهای حساس ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر راه‌حل‌های مختلفی برای مقابله با این مشکل پیشنهاد شده است که یکی از بهترین و مؤثرترین روش‌ها، استفاده از ‌DVR[1] می‌باشد.

هدف از انجام این پایان‌نامه بهبود کیفیت توان در شبکه‌های توزیع نیروی برق با وجود اغتشاشاتی نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ با استفاده از DVR پیشنهادی می‌باشد. همچنین مقایسه عملکرد چهار تیپ مختلف DVR در جبران کمبود و بیشبود ولتاژ را می‌توان از دیگر اهداف این پایان‌نامه برشمرد. مبدل‌های منبع ولتاژ مختلفی جهت استفاده در DVR، در پژوهش‌های قبلی ارائه شده است. در این پایان‌نامه جهت نیل به اهداف فوق، مبدل منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری ([2]MMCC) جهت بهبود عملکرد DVR در جبران­سازی اغتشاشات ولتاژ، ارائه شده است.

به منظور مشاهده عملکرد DVR پیشنهادی در بهبود کیفیت توان، بر روی سیستم تست در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی شده است. جهت ارزیابی کیفیت ولتاژ و مشاهده عملکرد DVR با استفاده از مبدل پیشنهادی، [3]THD ولتاژ دو سر بار و ولتاژ تزریقی توسط DVR پیشنهادی سه، پنج و هفت سطحه محاسبه ‌شده و با DVR معمولی (مبتنی بر اینورتر دو سطحه PWM[4]) مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، سرعت عملکرد و دقت DVR پیشنهادی را در بازیابی ولتاژ دو سر بار تأیید می‌کند.

 

کلمات کلیدی: بازیاب دینامیکی ولتاژ، بیشبود ولتاژ، کمبود ولتاژ، کیفیت توان، مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری.

فهرست علائم و نشانه‌ها

عنوان                                  علامت اختصاری ی

پیک دامنه ولتاژ

زاویه ولتاژ بار

سرعت زاویه‌ای

جریان

دوره تناوب

تبدیل پارک

مختصات محور dq

ولتاژDC

ولتاژ تزریقی

ولتاژ دو سر بار

توان حقیقی

زاویه ولتاژ DVR

ولتاژ تونن

ولتاژ DVR

توان ظاهری DVR

تغییرات آنی ولتاژ

فرکانس کلیدزنی

کیلو هرتز

اهم

امپدانس

فرکانس

سلف

خازن

اندوکتانس

فهرست علایم و نشانه‌ها

عنوان                                  علامت اختصاری ی

ولتاژ منبع

تعداد سلول در هر فاز

مقاومت

کیلوولت

زاویه ولتاژ تزریقی

زاویه ولتاژ بار

زاویه ولتاژ منبع

ولتاژ مؤلفه d

ولتاژ مؤلفه q

توان حقیقی DVR

شاخص مدولاسیون دامنه

شاخص مدولاسیون فرکانس

دامنه تغییرات گام ولتاژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم اختصاری

جریان متناوبAlternative CurrentAC
سیستم بهساز توانCustom Power SystemCUPS
مبدل تمام پل آبشاریCascade H-BridgeCHB
بازیاب دینامیکی ولتاژDynamic Voltage RestorerDVR
مبدل چند سطحی با کلمپ دیودDiode-Clamped Multilevel ConverterDCMC
ادوات FACTS در شبکه توزیعDistribution-Flexible AC Transmission SystemD-FACTS
جبران کننده استاتیکی توزیعDistribution STAtic COMpensatorD-STATCOM
جریان مستقیمDirect CurrentDC
تداخل الکترومغناطیسیElectromagnetic InterferenceEMI
کمیته تحقیقاتی توان الکتریکیElectric Power Research InstituteEPRI
سیستم انتقال جریان متناوب قابل انعطافFlexible AC Transmission SystemFACTS
مبدل چند سطحی خازن شناورFlying-Capacitor Multilevel ConverterFCMC
ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شدهInsulated Gate Bipolar TransistorIGBT
تریستور کموتاسیون با گیت مجتمعIntegrated Gate-Commutated ThyristorIGCT
انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکاInstitute of Electrical and Electronic EngineersIEEE
اینورتر چند سطحیMulti-Level InverterMLI
مبدل چند سطحی آبشاری مدولار شدهModular Multilevel Cascade ConverterMMCC
مدولاسیون عرض پالسPulse Width ModulationPWM
نقطه اتصال مشترکPoint of Common CouplingPCC
کیفیت توان الکتریکیPower QualityPQ
حلقه فاز قفل شدهPhase Locked LoopPLL
پریونیتPer UnitP.U.
مقدار مؤثرRoot Mean SquareRMS
مدولاسیون پهنای پالس بردار فضاییSpace Vector Pulse-Width ModulatedSVPWM
قاب مرجع سنکرونSynchronous Reference FrameSRF
اعوجاج هارمونیکی کلTotal Harmonic DistortionTHD
کنترل کننده یکپارچه کیفیت توانUnified Power Quality ConditionerUPQC
اینورتر منبع ولتاژVoltage Source InverterVSI

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1-    مقدمه. 1

2-    رطوبت در ترانسفورماتور و تاثیر آن بر عمر عایق. 4

2-1-                                                                 اهمیت خشک کردن عایق ترانسفورماتور  4

2-2- علل تولید رطوبت در ترانسفورماتور و تاثیر آن بر عایق  8

2-3- روش­های اندازه­گیری رطوبت موجود در عایق جامد. 14

2-3-1-………………………………………………………………….. روش مستقیم. 14

2-3-2-……………………………………………………. روش­های غیرمستقیم. 14

2-4-……… پیر شدن و تعیین عمر عایق ترانسفورماتور. 19

2-5- تعیین عمر ترانسفورماتور با داشتن دمای نقطه داغ  21

3-  مروری بر روش­های خشک کردن عایق ترانسفورماتور. 23

3-1-                                                                نقش گرما و خلأ در فرایند خشک کردن  23

3-2-                                                                             انواع روش­های خشک کردن عایق ترانسفورماتور  24

3-2-1-…………………………………………………. روش استفاده از خلأ. 25

3-2-2-……………………………………………………………… روش هوای داغ. 26

3-2-3-…………………………………………………………… روش گرما و خلأ. 27

3-2-4-…………………………………………………………… روش گردش روغن. 28

3-2-5-……………………………………….. روش خشک کردن فاز بخار. 29

3-2-6-………………………………….. روش گرمایش فرکانس پایین. 30

3-3-…………………………………. مقایسه روش­های خشک کردن عایق. 34

3-3-1-……………………… مقایسه از نظر سرعت جذب رطوبت. 34

3-3-2- مقایسه انرژی مورد نیاز، زمان و هزینه در روش­های مختلف  36

3-3-3- مقایسه روش گردش روغن در ترکیب با خلأ و روش گرمایش فرکانس پایین. 37

 

4-1-                                                              روش پل وتستون با ترانسفورماتور ولتاژ  38

4-2- روش اندازه گیری چهار سیمه با فیلتر پایین گذر  39

4-3-                                                                                                                       اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتور در دستگاه گرمایش فرکانس پایین. 40

5-    ارتقای سامانه کنترلی. 41

5-1-                          مشخصات پردازنده TMS320F2812. 42

5-2-……………………………………………………….. اصلاح بردهای کنترلی. 44

5-3-……………………………………………………….. کالیبراسیون حسگرها. 44

5-3-1- اندازه گیری مقاومت اولیه سیم­پیچی­های ترانسفورماتور  44

5-3-2- پیاده سازی اندازه گیری مقاومت در چند نقطه کار  46

5-3-3- طراحی نرم افزاری برای کالیبره کردن حسگرها  47

5-4-………………………………………………… کنترل حلقه بسته جریان. 49

5-4-1-………………………………….. طراحی کنترل کننده جریان. 51

5-4-2- شبیه‌سازی کنترل کننده جریان با استفاده از بلوک محاسبه مقدار موثر. 61

5-4-3-……………………………….. آزمایش کنترل کننده جریان. 62

5-4-4-…………. تنظیم وفقی پارامترهای کنترل کننده. 64

5-5-………………………………………………………………….. راه اندازی نرم. 66

5-5-1- تعیین بهینه لحظه تغییر وضعیت کنترل کننده در راه اندازی نرم. 66

5-5-2-………. نتایج آزمایشگاهی در راه اندازی نرم. 67

6-    اندازه گیری مقاومت سیم­پیچی­های ترانسفورماتور. 69

6-1-                                                                          اندازه گیری توان سیم­پیچی­های ترانسفورماتور  69

6-1-1-……………………… نحوه محاسبه توان در روش قدیم. 70

6-1-2-………………………………….. محاسبه توان در روش جدید. 71

6-2-                                          عدم تعادل در مقاومت فازها. 77

6-2-1-………………………………………………………………… اتصال ستاره. 78

6-2-2-…………………………………………………….. اتصال مثلث (D11). 82

6-3-                       نتایج شبیه‌سازی. 86

6-4-                       نتایج آزمایشگاهی. 90

6-5-                                               بررسی حالات دیگر عدم تعادل. 93

7-    نتیجه گیری و پیشنهادات. 96

7-1-             نتیجه گیری. 96

7-2-          پیشنهادات. 97

فهرست منابع. 99

8-    پیوست: مجموعه آزمایش­ها 106

8-1-                             اصلاح برهای کنترلی. 106

8-2-                       مجموعه آزمایش­ها. 109

8-2-1- نتایج آزمایشگاهی در اندازه گیری مقاومت اولیه  109

8-2-2- نتایج آزمایشگاهی در ارزیابی کنترل حلقه بسته جریان  112

8-2-3-………………… نتایج عملی برای راه اندازی نرم. 113

8-2-4-……………………… اندازه گیری مقاومت سیم­پیچی­ها. 116

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل ‏2‑1 نحوه چینش عایق در یک ترانسفورماتور.. 5

شکل ‏2‑2 نحوه چینش عایق در یک ترانسفورماتور.. 6

شکل ‏2‑3 تغییرات مقاومت عایقی و ضریب تلفات عایقی کاغذ بر حسب درصد رطوبت موجود در آن.. 7

شکل ‏2‑4 تغییرات سرعت نسبی وابسپارش کاغذ بر حسب درصد رطوبت موجود در آن.. 7

شکل ‏2‑5 نحوه تشکیل آب از تجزیه سلولز.. 9

شکل ‏2‑6 تغییرات عمر ترانسفورماتور (سال) بر حسب دما در مقادیر مختلف رطوبت عایق.. 10

شکل ‏2‑7 تغییر شکل عایق کاغذی در اثر جذب و پس دادن رطوبت.  13

شکل ‏2‑8 منحنی­های تعادلی رطوبت موجود در کاغذ و روغن بر حسب دما.. 15

شکل ‏2‑9 منحنی رطوبت موجود در کاغذ برحسب رطوبت نسبی روغن.  17

شکل ‏2‑10 وابستگی منحنی پاسخ فرکانسی ضریب تلفات عایقی به رطوبت موجود در عایق. 18

شکل ‏2‑11 پاسخ فرکانسی ضریب تلفات عایقی و نحوه تغییر آن با عوامل مختلف.. 19

شکل ‏2‑12 منحنی عمر یکایی شده ترانسفورماتور بر حسب دمای نقطه داغ.. 22

شکل ‏3‑1 افزایش سرعت نسبی نفوذ آب در پرسبورد (غیر آغشته به روغن) با دما و فشار.. 23

شکل ‏3‑2 روش خلأ تنها برای خشک کردن عایق ترانسفورماتور.  26

شکل ‏3‑3 روش استفاده از جریان هوای داغ برای خشک کردن عایق ترانسفورماتور.. 27

شکل ‏3‑4 روش استفاده توامان از گرما و خلأ برای خشک کردن عایق ترانسفورماتور.. 28

شکل ‏3‑5 روش استفاده از گردش روغن به منظور خشک کردن عایق ترانسفورماتور.. 29

شکل ‏3‑6 استفاده از روش فاز بخار برای خشک کردن عایق ترانسفورماتور.. 30

شکل ‏3‑7 روش گرمایش فرکانس پایین برای رطوبت زدایی از عایق ترانسفورماتور.. 31

شکل ‏3‑8 فرایند خشک کردن ترکیبی از گرمایش فرکانس پایین و پاشش روغن.. 33

شکل ‏3‑9 تعداد ترانسفورماتورهای قدرتی که در محل نصب با روش گرمایش فرکانس پایین خشک شده­اند.. 34

شکل ‏3‑10 زمان لازم برای خشک کردن یک ترانسفورماتور MVA400 با 14 تن عایق از رطوبت %3 به %5/1.. 35

شکل ‏3‑11 مقایسه قدرت جذب رطوبت در روش­های مختلف.. 35

شکل ‏3‑12 مقایسه انرژی الکتریکی و حرارتی مورد نیاز در روش­های مختلف خشک کردن.. 36

شکل ‏3‑13 مقایسه زمان، انرژی، هزینه نگهداری و سرمایه­گذاری در روش­های مختلف خشک کردن.. 37

شکل ‏4‑1 مداری برای اندازه گیری مقاومت DC حین اتصال به منبع AC.. 39

شکل ‏4‑2 مداری برای اندازه گیری مقاومت DC حین اتصال به منبع AC با فیلتر پایین گذر.. 39

شکل ‏5‑1 جریان مرجع برای اندازه گیری مقاومت اولیه.  46

شکل ‏5‑2 محیط نرم افزار کالیبراسیون حسگرها.. 48

شکل ‏5‑3 کنترل کننده جریان در سامانه قدیم.. 49

شکل ‏5‑4 بلوک جبران ساز دما از نوع تناسبی.. 50

شکل ‏5‑5 کنترل کننده جریان در سامانه جدید.. 51

شکل ‏5‑6 مدار فیلتر خروجی اینورتر.. 51

شکل ‏5‑7 نمودار بلوکی کنترل کننده جریان با تاخیر مسیر پسخور.  52

شکل ‏5‑8 پاسخ پله کنترل کننده جریان با تقریب پاده R0,1(s).  55

شکل ‏5‑9 ناحیه­ای از صفحه که پایداری سیستم حلقه بسته را با تقریب پاده R1,1(s) تضمین می­کند.. 56

شکل ‏5‑10 پاسخ پله کنترل کننده جریان با تقریب پاده R1,1(s).  57

شکل ‏5‑11 ناحیه­ای از صفحه که پایداری سیستم حلقه بسته با تقریب پاده مرتبه دوم را تضمین می­کند.. 58

شکل ‏5‑12 منحنی مکان ریشه­های سیستم حلقه بسته در تقریب پاده R2,2(s).. 60

شکل ‏5‑13 پاسخ پله کنترل کننده جریان با تقریب پاده R2,2(s).  60

شکل ‏5‑14 پاسخ پله کنترل کننده جریان با استفاده از بلوک محاسبه مقدار موثر.. 62

شکل ‏5‑15 پاسخ پله کنترل کننده جریان (فرکانس 1/0 هرتز.)  63

شکل ‏5‑16 پاسخ پله کنترل کننده جریان (فرکانس 1 هرتز.)  64

شکل ‏5‑17 نمودار بلوکی راه اندازی نرم.. 66

شکل ‏5‑18 منطق کنترلی راه اندازی نرم.. 67

شکل ‏5‑19 شکل موج جریان مرجع، جریان شیب و جریان واقعی هنگام راه اندازی نرم.. 68

شکل ‏6‑1 نمودار بلوکی تخمین مقاومت به روش قدیم.. 71

شکل ‏6‑2 نحوه اتصال ستاره و نمودار فازوری آن.. 71

شکل ‏6‑3 نحوه اتصال مثلث D11.. 72

شکل ‏6‑4 دو روش برای محاسبه مقدار موثر جریان فاز.. 74

شکل ‏6‑5 نمودار بلوکی تخمین مقاومت به روش جدید.. 75

شکل ‏6‑6 خطای تخمین مقاومت در حالت گذرای تغییر پله­ای در ولتاژ ورودی (روش قدیم).. 76

شکل ‏6‑7 خطای تخمین مقاومت در حالت گذرای تغییر پله­ای در ولتاژ ورودی (روش جدید).. 77

شکل ‏6‑8 بهبود تخمین مقاومت با اعمال ماتریس تصحیح در اتصال ستاره (فاز r).. 81

شکل ‏6‑9 بهبود تخمین مقاومت با اعمال ماتریس تصحیح در اتصال ستاره (فاز y و b).. 82

شکل ‏6‑10 بهبود تخمین مقاومت با اعمال ماتریس تصحیح در اتصال مثلث (فاز r).. 85

شکل ‏6‑11 مدار مورد استفاده برای آزمایش الگوریتم جدید اندازه گیری مقاومت (اتصال ستاره).. 86

شکل ‏6‑12 مدار مورد استفاده برای آزمایش الگوریتم جدید اندازه گیری مقاومت (اتصال مثلث D11).. 86

شکل ‏6‑13 شبیه‌سازی تخمین مقاومت­ها در حالت عدم تعادل با روش قدیم.. 89

شکل ‏6‑14 شبیه‌سازی تخمین مقاومت­ها در حالت عدم تعادل با روش جدید.. 89

شکل ‏6‑15 آزمایش تخمین مقاومت­ها در حالت عدم تعادل با روش قدیم… 92

شکل ‏6‑16 آزمایش تخمین مقاومت­ها در حالت عدم تعادل با روش جدید.. 92

شکل ‏8‑1 برد واسط جدید طراحی شده برای پردازنده TMS320F2812.  106

شکل ‏8‑2 ارتقای برد حفاظت دستگاه به منظور افزایش قابلیت اطمینان.. 107

شکل ‏8‑3 دستگاه گرمایش فرکانس پایین در آزمایشگاه محرکه­های الکتریکی.. 108

شکل ‏8‑4 شکل موج توان کل و جریان مرجع هنگام اندازه گیری مقاومت اولیه.. 109

شکل ‏8‑5 شکل موج ولتاژ باس DC و اندیس مدولاسیون هنگام اندازه گیری مقاومت اولیه.. 110

شکل ‏8‑6 ولتاژ موثر و جریان موثر واقعی (میانگین سه فاز) هنگام اندازه گیری مقاومت اولیه.. 110

شکل ‏8‑7 مقاومت تخمین زده شده (میانگین سه فاز) هنگام اندازه گیری مقاومت اولیه.. 111

شکل ‏8‑8 نتایج نهایی اندازه گیری مقاومت اولیه در ده نقطه کار.  112

شکل ‏8‑9 پاسخ جبران ساز جریان به پله مثبت و منفی فرمان در فرکانس 1/0 هرتز.. 113

شکل ‏8‑10 پاسخ جبران ساز جریان به پله مثبت و منفی فرمان مقدار موثر جریان در فرکانس 1/0 هرتز.. 113

شکل ‏8‑11 جریان مرجع تولید شده و جریان شیب هنگام راه اندازی نرم.. 114

شکل ‏8‑12 ولتاژ موثر و جریان موثر واقعی (میانگین سه فاز) هنگام راه اندازی نرم.. 115

شکل ‏8‑13 ولتاژ باس DC و اندیس مدولاسیون هنگام راه اندازی نرم.  115

شکل ‏8‑14 دما و مقاومت تخمین زده شده (میانگین سه فاز) هنگام راه اندازی نرم.. 116

شکل ‏8‑15 توان کل تزریقی هنگام راه اندازی نرم.. 116

شکل ‏8‑16 مقاومت­های اندازه گیری شده بر حسب زمان در روش قدیم (اتصال ستاره).. 117

شکل ‏8‑17 مقاومت­های اندازه گیری شده بر حسب زمان در روش جدید (اتصال ستاره).. 118

شکل ‏8‑18 مقاومت­های اندازه گیری شده بر حسب زمان در روش قدیم (اتصال مثلث).. 118

شکل ‏8‑19 مقاومت­های اندازه گیری شده بر حسب زمان در روش جدید (اتصال مثلث).. 119

 

فهرست جدول­ها

جدول ‏2‑1 مقدار توصیه شده برای حداکثر رطوبت موجود در روغن برای ولتاژ 69 کیلوولت.. 16

جدول ‏2‑2 معیارهای تخمین پایان عمر عایق ترانسفورماتور.  21

جدول ‏3‑1 مقایسه روش گردش روغن در ترکیب با خلأ و روش گرمایش فرکانس پایین.. 37

جدول ‏5‑1 مشخصات نامی دستگاه گرمایش فرکانس پایین.. 41

جدول ‏5‑2 مقایسه پردازشگرهای TMS320F243 و TMS320F2812.  43

جدول ‏5‑3 تقریب پاده با توابع تبدیل گویا از درجه­های مختلف.  53

جدول ‏5‑4 محدودیت­های اعمال شده برای بهینه سازی جبران ساز جریان با تقریب پاده.. 59

جدول ‏5‑5 مقادیر پارامترها برای آزمون راه اندازی نرم.  67

جدول ‏6‑1 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال مثلث(نتایج شبیه‌سازی). 88

جدول ‏6‑2 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال ستاره(نتایج شبیه‌سازی). 88

جدول ‏6‑3 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال مثلث(نتایج شبیه‌سازی). 88

جدول ‏6‑4 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال ستاره(نتایج شبیه‌سازی). 88

جدول ‏6‑5 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال مثلث(نتایج آزمایشگاهی). 91

جدول ‏6‑6 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش قدیم در اتصال ستاره(نتایج آزمایشگاهی). 91

جدول ‏6‑7 مقاومت­های اندازه گیری شده با روش جدید در اتصال مثلث(نتایج آزمایشگاهی). 91

جدول ‏6‑8 مقاومت­های اندازه گیری شده باروش جدید در اتصال ستاره(نتایج آزمایشگاهی). 91

جدول ‏6‑9 خطای نسبی نتایج آزمایش تخمین مقاومت­ها در بار نامتعادل.. 93

جدول ‏6‑10 نتایج شبیه‌سازی تخمین مقاومت­ها (درصد) در حالات مختلف عدم تعادل.. 94

جدول ‏6‑11 خطای نسبی مقاومت­های تخمین زده شده بر حسب درصد.  95

جدول ‏8‑1 شرایط و پارامترهای آزمایش برای اندازه گیری مقاومت اولیه.. 109

جدول ‏8‑2 شرایط و پارامترهای آزمایش برای راه ارزیابی عملکرد جبران ساز جریان.. 112

جدول ‏8‑3 شرایط و پارامترهای آزمایش برای راه اندازی نرم.  114

جدول ‏8‑4 شرایط آزمایش برای اندازه گیری مقاومت­ها در بار متعادل و نامتعادل.. 117

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید