پایان نامه جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی


دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب اسلامی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب فقهی

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی

نزد مذاهب اسلامی

 

استاد راهنما:

حجه الإسلام دکترسیدمحسن فتاحی

 

استاد مشاور:

حجه الإسلام دکتر حسنعلی علی اکبریان

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                        فهرست مطالب

   کلیات تحقیق… 3

  1. طرح مسأله( بیان موضوع) 3
  2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
  3. پرسش های تحقیق.. 5
  4. پیشینه و سابقه تحقیق.. 6
  5. 5. فرضیه تحقیق.. 8
  6. روش تحقیق.. 8
  7. 7. اهداف تحقیق.. 9
  8. ساختار وسازمان دهی تحقیق.. 9

فصل اول: موضوع شناسی

 گفتار اول: مفهوم شناسی

1ـ1ـ1. تعریف عدالت… 15

1ـ1ـ2. عدالت در لغت… 16

1ـ1ـ3. عدالت در عرف عام. 18

1ـ1ـ4. مفاهیم گسترده تری از عدالت… 19

1ـ1ـ4ـ1. عدالت از دیدگاه امیر المؤمنین علی(علیه السلام) (بزرگترین مجری عدالت) 19

1ـ1ـ4ـ2. عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی(رحمه الله) 22

1ـ1ـ4ـ3. عدالت از دیدگاه شهید مطهری(رحمه الله) 23

1ـ1ـ5. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی تشیع. 25

1ـ1ـ6. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی اهل سنّت… 26

1ـ1ـ7. بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت… 28

1ـ1ـ7ـ1. عدالت و حق.. 28

1ـ1ـ7ـ2. عدالت و قسط.. 29

    1ـ1ـ7ـ3. عدالت و انصاف.. 30

1ـ1ـ7ـ4.  عدالت و مساوات.. 31

1ـ1ـ7ـ5. عدالت و احسان. 32

1ـ1ـ8. موضوع و قلمرو عدالت: 34

1ـ1ـ9. اقسام عدالت… 37

 گفتار دوم: اصول ومبانی عدالت

1ـ2ـ1. ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه. 43

1ـ2ـ1ـ1. نظریه عدالت عرفی مطلق.. 43

1ـ2ـ1ـ2. نظریه عدالت شرعی مقیّد. 45

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد