پایان نامه جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون


دانشگاه سمنان

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

استاد راهنما:

دکتر یدا… شکری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1. بیان مسأله  ………………………………………………………………………………………………………………………14
2. سوابق تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………….14
3. واژه­های کلیدی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….15
4. سؤال­های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….16
5. فرضیه­های اصلی و فرعی  ………………………………………………………………………………………………..16
6. اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)  ………………………………………………………………………………………..16
7. استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق  ……………………………………………………………………………………16
فصل دوم: مباحث دستور زبان فارسی 
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1. فعل (کنش)  …………………………………………………………………………………………………………………….20
1ـ 1. تعریف فعل  ………………………………………………………………………………………………………………..21
2ـ 1. اقسام فعل از نظر انجام کار  ……………………………………………………………………………………….22
3ـ 1. جنبه­های فعل  ……………………………………………………………………………………………………………26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید