پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )


دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بردسیر

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

(M – A) پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد

 

موضوع:

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه علیپور

 

استاد مشاور:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول (کلیات)2
مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………..3
پیشینه تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………….3
ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………….4
اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………4
سوالات تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..4
فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم (پیشینه تحقیق)6
جامعه شناسی    ………………………………………………………………………………………………………..7
جامعه شناسی ادبیات   ……………………………………………………………………………………………..7
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی   ……………………………………………………………………….   8
جامعه شناسی شخصیت   ……………………………………………………………………………………………13
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   ……………………………………………………………………..16
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه   ………………………………………………………………………………………………….18
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   ……………………………………………………………………………19
جامعه شناسی شخصیت زن  ………………………………………………………………………………………..21
زندگی نامه سیمین دانشور    ……………………………………………………………………………………………23
معرفی سووشون   ………………. ……………………………………………………………………………………..24
معرفی جزیره سرگردانی   ……………………………………………………………………………………………26
فصل سوم (روش تحقیق)   28
روش تحقیق  ………………… …………………………………………………………………………………………29
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   ……………………………………………………………….31
فصل چهارم (یافته ها)33
خلاصه داستان سووشون   ………………………………………………………………………………………….34
خلاصه داستان جزیره سرگردانی   ……………………………………………………………………………….35
معرفی شخصیت زن از نظر نویستده     ………………………………………………………………………..37
زن و آزادی بیان   ……………………………………………………………………………………………………….39
مسئله زن و جنسیت  ………………………………………………………………………………………………….40
زن و آزادی در روابط اجتماعی   …………………………………………………………………………………..41
خروج از هنجارهای اجتماعی   ……………………………………………………………………………………..41
زن و مشارکت در امور سیاسی   …………………………………………………………………………………..42
رابطه زن و مرد   ………………………………………………………………………………………………………..49

 

 

زن و فمنیسم    …………………………………………………………………………………………………………….51
زن̨ سنت و سنت شکنی  ……………………………………………………………………………………………53
زن و اقتصاد     ……………………………………………………………………………………………………………..54
زن و عدم تبعیض   ………………………………………………………………………………………………………..56
اعتراض به مردان  …………………………………………………………………………………………………………56
وضعیت لهجه و گویش   ………………………………………………………………………………………………..59
پوشش و حجاب زنان   …………………………………………………………………………………………………..61
فصل پنجم (نتیجه گیری)65
نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………..66
منابع و مآخذ   ………………………………………………………………………………………………………………68
چکیده انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………….70

چکیده

موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با استفاده از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم. زیرا با استفاده از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و … و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .

واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید