پایان نامه تهیه پرسشنامه جهت استفاده در فعالیت های پژوهشی،بالینی و مشاوره


۲-۵- سازگاری تحصیلی

سازگاری دارای عرصه­های مختلفی است؛ مثلاً سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیّت جدید، سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیّت آموزشی که ازآن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد                می­شود.سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیلی و نقش­هایی است که مدرسه، دانشگاه به عنوان نهاد اجتماعی فرا روی آن­ها قرار می­دهد (پیتوس،۲۰۰۶).دوران تحصیل دورانی از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفّاق می­افتد(اسپیر[۱]،۲۰۰۰).از این رو سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی­-اجتماعی، مورد توجّه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تلاش­های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثّر برآن از سوی محققان به عمل آمده است.مثلاًهیلاری و برنت[۲] (۱۹۹۴)، مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی را مشتمل برچیزی غیراز صرف توان بالقوه­­ی تحصیلی دانشجویان­تلقی­کرده­اند.روسر[۳] وهمکاران(۱۹۹۸)،بیان­کردند،دانشجویانی­که درامرسازگاری تحصیلی با اشکال روبه­رومی­شوند، این مشکل غالباً در سایرابعاد نیز تظاهرمی­کند.

باکروسیریک(۱۹۸۴)، انگیزه برای یادگیری، انجام اعمالی برای برآورده ساختن الزامات­ونیاز­های تحصیلی، داشتن درک واقعی از اهداف تحصیلی و رضایت کلی از محیط اجتماعی را به عنوان برخی از مؤلفّه­های سازگاری تحصیلی معرفی کرده اند.

یکی از معروف ترین مدل­های ارائه شده در زمینه سازگاری تحصیلی از سوی تینتو[۴] (۱۹۷۸)،به عنوان تناسب شخص-محیط[۵] ارائه شده است.براساس مدل مذکور، چنانچه ویژگی­های فردی دانشجویان مانند تجارب آموزشی قبلی، مهارت­ها، انگیزه­ و قصد ورود به رشته تحصیلی، با الزامات و شرایط آموزشی-تحصیلی دانشگاه هماهنگ بوده و منجر به ایجاد تجربه ای خوشایند و مورد انتظار شود،سازگاری و عملکرد تحصیلی ارتقاء می­یابد، اما اگر فردی پس از ورود به دانشگاه، خود را با الزامات فراتر از توانای هایش روبه رو ببیند و یا احساس کند که شرایط تحصیلی موجود با  خواسته­ها و ترجیحات او همخوانی ندارد، تجربه منفی در او ایجاد می­شودکه علاوه بر عوارضی مانند کاهش عملکرد تحصیلی و سرخوردگی، ممکن است به ترک تحصیل نیز منجر شود(تینتو،۱۹۷۵).مدل سازگاری تینتو در نتایج و بررسی­های زیادی مورد حمایت قرار گرفته است(ناویل و همکاران[۶]،۲۰۰۷).در مدل مفهومی سازگاری تحصیلی ارائه  شده از سوی هیورتادو و همکاران[۷] (۲۰۰۷)، ویژگی های فردی که عمدتا ًشامل پیشینه فرد و همچنین توانایی­های علمی پیش دانشگاهی است، به عنوان عوامل مؤثّر بر عملکرد و سازگاری تحصیلی مورد شناسایی قرار گرفته است.

خارج نمودن مفهوم سازگاری به طور عام و سازگاری تحصیلی به طور خاص از دامنه حوادث تصادفی به سوی اقدامات آگاهانه وکنترل­پذیر، منوط به شناسایی ویژگی­های فردی و الزامات محیطی است.از این منظر اگرچه ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی برای بسیاری از جوانان آرزوی بزرگ و ارزشمند است، با این حال چه بسا به دلیل انتخابی ناآگاهانه و نا صحیح، ممکن است پس از ورود به دانشگاه در برابر الزامات رشته تحصیلی انتخاب شده با سرخوردگی و شرایط ناسازگار مواجه شوند.این موضوع می­تواند منجر به ترک تحصیل، تمایل به تغییر رشته و ناسازگاری با موقعیت و عدم پیشرفت تحصیلی شود و علاوه براین با عوارض روحی وروانی همراه شود (وانگ[۸] و چن،۲۰۰۶).

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید