پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا


واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی

 

موضوع

تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

 

استاد راهنما :

دکتر مسعود الماسی

 

استاد مشاور :

دکتر حیدر لطفی

 

 

 

93 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مندرجاتصفحه
چکیده :1
فصل اول کلیات تحقیق3
1 – 1- مقدمه و بیان مسئله4
1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق4
1 – 3 – سؤال پژوهش5
1 – 4 – فرضیه تحقیق5
1 – 5 – اهداف پژوهش5
1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران6
1 – 7 – روش تحقیق6
1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات6
1 – 9 – محدودیت ها و موانع تحقیق7
1 – 10 – محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی7
1 – 11 – پیشینه تحقیق7
1 – 12 – واژه ها و مفاهیم کلیدی 8
فصل دوم مبانی نظری تحقیق15
2 – 1 – عوامل تهدید کننده امنیت ملی16
2 – 1 – 1 – تهدیدات اقتصادی17
2 – 1- 1 – 1 – چالش های ساختاری اقتصاد17
2 – 1 – 1 – 2 – حفره های اقتصادی دولت18
2 – 1 – 1- 3 – تحریم های اقتصادی بین المللی24
2 – 1- 2 – تهدیدات سیاسی24
2 – 1- 2 – 1 – تحریم های سیاسی بین المللی25
2 – 2 – 1 – 2 – حفره های سیاسی دولت25
2 – 1- 2 – 3 – ایدئولوژی های سیاسی معاند حکومت29
2 – 1- 3 – تهدیدات فرهنگی ، اجتماعی30
2 – 1- 3 – 1- تهدیدات نرم32
2 – 1 – 3 – 2 – حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت32
2 – 1 – 3 – 3 – بحران های هویتی37
2 – 1- 4 – تهدیدات طبیعی و زیست محیطی37
2 – 1- 5 – تهدیدات نظامی39
2 – 2- تطبیق و ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل40
2 – 2- 1 – ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل در زمان صلح و جنگ45
فصل سوم محدوده جغرافیایی تحقیق46
3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان گیلان47
3 -1 – 1- مرز استان47
3 – 1- 2- وضعیت دریای خزر48
3 -1 – 3 – رودخانه آستارا چای49
3 – 2- موقعیت جغرافیایی آستارا49
3 – 2- 1- وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی50
3 – 2- 3 – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر50
3 – 2- 4 – وضعیت اقتصادی51
3 – 2- 5- صنعت51
3 – 2- 6 – کشاورزی51
3 – 2- 6 – 1- دامداری52
3 – 2- 7- فرهنگی52
3 – 2- 8- تقسیمات کشوری52
3 – 2- 9 – آب و هوا53
3 – 2- 10 – خاکها53
3 – 2- 11 – منابع آبی54
3 – 2- 12- پوشش گیاهی55
3 – 3- وجه تسمیه شهر آستارا55
3 – 4- شهر در گذر زمان56
3 – 5- اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی57
3 – 6 – تحولات اقتصادی60
3 – 7 – تحولات اجتماعی61
3 – 8 – رشد و میزان جمعیت63
3 – 8 – 1- پراکندگی جمعیت63
3 – 8 – 2 – مهاجرت64
3 – 9 – مشارکت عمومی و احزاب محلی65
3 – 10 – میزان نارضایتی ها66
3 – 11 – تعریف مرز و ویژگی های آن67
3 – 11 – 1 – مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران67
3 – 11 – 2 – چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی70
فصل چهارم یافته های تحقیق74
مقدمه75
4 – 1- یافته های توصیفی – تحلیلی75
4 – 2 – اهمیت قفقاز و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران75
4 – 3 – تغییر در ژئوپلتیک مرزهای شمالی ایران77
4 – 4- استقلال جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ایران79
4 – 5 – سابقه روابط ایران و آذربایجان80
4 – 6 – مناسبات ایران و آذربایجان81
4 – 6 – 1 – فشار ایالات متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات81
4 – 6 – 2 – نقش اسرائیل برای توسعه حوزه نفوذ در قفقاز82
4 – 6 – 3 – تبلیغات منفی رسانه ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان علیه ایران82
4 – 6 – 4 – تبلیغات پان ترکیستی آذربایجان با شعار وحدت آذربایجانی های جهان83
4 – 6 – 6 – بحث پایگاه غلبه و موضع گیری آذربایجان در این مورد83
4 – 6 – 7 – تبلیغات دینی ایران برای جذب بیشتر شیعیان آذربایجان84

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید