پایان نامه تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیا      گرایش: سیاسی

عنوان:

تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکترفریبرز احمدی دهکاء

استاد مشاور:

دکترسهراب عسکری

شهریور  1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول (کلیات تحقیق) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2 سوال تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

 1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

 1-8 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9 سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم (مبانی نظری تحقیق) …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1 دیدگاه های مهم ژئوپلیتیک ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1  الفرد تایر ماهان و نظریه قدرت دریایی …………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1-1 عوامل موثر بر قدرت دریایی از نظر آلفرد تایر ماهان ……………………………………………………………………… 13

2-1-2  هالفورد مکیندر و نظریه هارتلند ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3  اسپایکمن و نظریه ریملند ………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 جایگاه ژئوپلیتیک ایران در نظریات مذکور …………………………………………………………………………………………….. 17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2-3 پیشینه تحقیق ( دیدگاهها و نظریات ) …………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-1 استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2 مفهوم لغوی استراتژی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-3 مفهوم اصطلاحی استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-4 مفهوم استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-5 انواع استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-6 مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی ……………………………………………………………………….. 30

2-4-6-1 امنیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-6-2 امنیتملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید