پایان نامه تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 3

فصل اول. 5

تفاوت آزادی مشروط درقانون قدیم وجدید مجازاتهای اسلامی.. 5

1-1مقدمه. 5

1-2-عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید. 7

1-3-دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط.. 8

1-4-شکل آزادی موقت.. 9

1-5-قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید. 10

فصل دوم. 12

تفاوت قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید در مورد زنان. 12

2-1- تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص…. 13

2-2    سن مسئولیت کیفری دختران. 14

2-3- دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 15

2-4    مجازات تجاوز جنسی.. 16

2-5  اجرای حد رجم. 18

2-8 قصاص به سبب سقط جنین. 21

فصل سوم. 23

20نمونه تغیرات قانون مجاراتهای اسلامی مصوب 1392. 24

3-1تقسیم مجازات‌های تعزیری.. 25

3-2- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود. 26

3-3 نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339. 27

3-4-حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها 28

3-5-تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر. 28

3-7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 29

3-8- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی.. 30

3-9-سامان‌دهی موضوع توبه. 31

3-10- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس.. 31

3-11-نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها 32

3-12- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض…. 32

3-13-تعویق صدور حکم. 33

3-14نظام نیمه آزادی.. 33

3-15-حبس الکترونیکی.. 34

3-16- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان. 34

3-17-تعیین معیار برای جنون مجرمان. 35

3-18-تعریف جرایم سازمان یافته. 35

فصل چهارم. 36

تحلیل و بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و تفاوتهای آن باقانون سابق.. 36

4-1-ارزیابی کلی از قانون جدید مجازات اسلامی.. 37

4-2-آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی شامل موضوعات جزایی است ؟. 41

فصل پنجم. 46

تاثیر نظریه های درتغییر قانون مجازاتهای اسلامی.. 46

5-1-نظر فقهادرمورد جرم محاربه و افسادفی الارض…. 47

‏5-2- نتیجه گیری.. 48

‏5-3- سخن آخر  57

چکیده :

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید