پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران


دانشکده  علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی  ارشد (M-A)

رشته: جغرافیای سیاسی

 

 

عنوان :

تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما :

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

 

شهریور 1393

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- سوال اصلی تحقیق.. 6

1-7- نوآوری تحقیق 6

1-8- پیشینه تحقیق.. 6

1-9- سازماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 8

2-1- تعریف جنگ… 9

2-1-2- انواع جنگ… 9

2-2- جنگ سخت… 9

2-3- جنگ نیمه سخت… 10

2-4- جنگ نرم. 10

2-5- پیشینه و تاریخچه جنگ نرم. 12

2-6- دکترین جنگ نرم. 15

2-7- پیشینه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی.. 16

2-8- تاکتیکهای جنگ نرم. 18

2-9- گروه های هدف جنگ نرم. 23

2-10-شبکه سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. 23

2-11-عوامل زمینه ساز جنگ نرم 26

2-12-پیشینه قدرت نرم. 28

2-12-1- تقسیم بندی قدرت نرم. 29

2-12-2-تغییر راهبردی مفاهیم در غرب… 31

2-13- ژئوکالچر. 33

2-14-نظریه ها ورویکردها 36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 40

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2-روش گردآوری اطلاعات… 41

3-3- عوامل طبیعی.. 41

3-4- عوامل انسانی.. 45

3-5- عوامل سیاسی.. 47

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 49

4-1- جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیکی.. 50

4-2- محورهای اساسی در استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران. 53

4-3-الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 56

4-4- ماهیت جنگ نرم. 58

4-5- تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران. 60

4-6- تبیین و تشریح جنگ نرم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 65

4-7- جنگ نرم و تهاجم به حوزه فرهنگ… 69

4-8- سطوح اهداف دشمن در جنگ نرم. 70

4-9-راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران. 71

4-10- دلایل به کارگیری قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی ایران. 73

4-11-ناتوی فرهنگی؛ چهره‌ای دیگر از جنگ نرم. 75

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید