پایان نامه تعیین شناسایی روش های مختلف اکتساب تکنولوژی


معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی

تکنولوژی به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی برای صنایع توسط فعالان، دولت ها و دانشگاهیان پذیرفته شده است. بری درک مزیت رقابتی مهم است که هم تکنولوژی های خاص درک شود و هم شیوه مدیریت آن تکنولوژی توسط سازمان ها. یکی از پژوهشگران فرض کرده است که مدیریت تکنولوژی از پنج فرایند اصلی تشکیل شده است: شناسایی، انتخاب، کسب، بهره برداری و حمایت (Gregory, 1995). در میان این فرایندها اکتساب تکنولوژی به عنوان درگیر کننده گزینه های تکنولوژی است که می باید پشتیبانی شده و ارتقا یابد تعریف می گردد. در فاز اکتساب تکنولوژی تصمیم گیران باید اطلاعات را از منابع مختلف گزینه های موجود انتخاب کنند و این گزینه ها را در قیاس با یکدیگر یا مجموعه ای از معیارها ارزیابی کنند. در تایید این نظر فازهای شناسایی و اکتساب تکنولوژی را از یکدیگر جدا می کنند، در صورتی که در گذشته فقط به جمع آوری گزینه ها و بعدها به عمل تصمیم بر روی یک گزینه محدود می شد. در مقابل پژوهشگر دیگری فرایند انتخاب تکنولوژی را به عنوان شناسایی و انتخاب تکنولوژی های جدید و یا اضافی که شرکت فکر می کند مهم است تفسیر می کند (Dussauge et al,1992). اگرچه تم کلیدی در این تعاریف این است که اکتساب تکنولوژی به عنوان فرایندی است که به طرز نزدیکی با اهداف سازمانی زنجیر شده است و با محیط گسترده تر تکنولوژیکی و بازار در ارتباط است(Shehabuddeen et al,2006).

از سوی دیگر انتخاب تکنولوژی صحیح بسیار سخت شده است خصوصا به دلیل افزایش تعداد تکنولوژی هایی که در حال پپیچیده تر شدن هستند(Torkkeli,2002). بعلاوه تصمیم گیران باید با چالش های دیگری مانند هزینه های در حال افزایش توسعه تکنولوژیکی، اضافه شدن گزینه های تکنولوژیکی و تغییرات سریع تکنولوژیکی درگیر باشند(Lei,2000). برای مثال تکنولوژی معمولا در بیش از یک سوم کسب و کارها به عنوان هزینه به حساب می آید (Bakos,1998). پیچیدگی گزینه های تکنولوژیکی وظیفه دسترسی به تکنولوژی را به مانند اکتساب تکنولوژی مناسب بسیار سخت می کند(Cantwel,1992). در کنار هزینه های در حال افزایش توسعه تکنولوژیکی و افزوده شدن گزینه های تکنولوژیکی مطالعات بسیاری نشان داده اند که شرکت ها برای دستیابی به تکنولوژی های جدید شکست می خورند.برخی از محققین اشاره کرده اند که پروژه هایی که با تکنولوژی های جدید همراه هستند در اغلب شرکت ها شکست خورده و نمی توانند انتظارات را براورده کنند (Greenberg,1995). برخی نیز گفته اند که شکست تکنولوژی انتخاب شده اغلب به دلیل مدیریت و دارایی ضعیف است. برخی از دلایل ناشی از ناتوانی برای درک ارتباط تکنولوژی با زمینه صنعت و سرمایه گذاری درآن تکنولوژی است(Schroder,1999) .برخی از پژوهشگران در مطالعات خود در حوزه عوامل موثر بر اکتساب تکنولوژی به عوامل زیادی اشاره کرده اند که در ادامه ارائه می شود: (A.Y. Katukiza et al ,2010) که طبق جدول (۲-۴) است:

تکنولوژی به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی برای صنایع توسط فعالان، دولت ها و دانشگاهیان پذیرفته شده است. بری درک مزیت رقابتی مهم است که هم تکنولوژی های خاص درک شود و هم شیوه مدیریت آن تکنولوژی توسط سازمان ها. یکی از پژوهشگران فرض کرده است که مدیریت تکنولوژی از پنج فرایند اصلی تشکیل شده است: شناسایی، انتخاب، کسب، بهره برداری و حمایت (Gregory, 1995). در میان این فرایندها اکتساب تکنولوژی به عنوان درگیر کننده گزینه های تکنولوژی است که می باید پشتیبانی شده و ارتقا یابد تعریف می گردد. در فاز اکتساب تکنولوژی تصمیم گیران باید اطلاعات را از منابع مختلف گزینه های موجود انتخاب کنند و این گزینه ها را در قیاس با یکدیگر یا مجموعه ای از معیارها ارزیابی کنند. در تایید این نظر فازهای شناسایی و اکتساب تکنولوژی را از یکدیگر جدا می کنند، در صورتی که در گذشته فقط به جمع آوری گزینه ها و بعدها به عمل تصمیم بر روی یک گزینه محدود می شد. در مقابل پژوهشگر دیگری فرایند انتخاب تکنولوژی را به عنوان شناسایی و انتخاب تکنولوژی های جدید و یا اضافی که شرکت فکر می کند مهم است تفسیر می کند (Dussauge et al,1992). اگرچه تم کلیدی در این تعاریف این است که اکتساب تکنولوژی به عنوان فرایندی است که به طرز نزدیکی با اهداف سازمانی زنجیر شده است و با محیط گسترده تر تکنولوژیکی و بازار در ارتباط است(Shehabuddeen et al,2006).

از سوی دیگر انتخاب تکنولوژی صحیح بسیار سخت شده است خصوصا به دلیل افزایش تعداد تکنولوژی هایی که در حال پپیچیده تر شدن هستند(Torkkeli,2002). بعلاوه تصمیم گیران باید با چالش های دیگری مانند هزینه های در حال افزایش توسعه تکنولوژیکی، اضافه شدن گزینه های تکنولوژیکی و تغییرات سریع تکنولوژیکی درگیر باشند(Lei,2000). برای مثال تکنولوژی معمولا در بیش از یک سوم کسب و کارها به عنوان هزینه به حساب می آید (Bakos,1998). پیچیدگی گزینه های تکنولوژیکی وظیفه دسترسی به تکنولوژی را به مانند اکتساب تکنولوژی مناسب بسیار سخت می کند(Cantwel,1992). در کنار هزینه های در حال افزایش توسعه تکنولوژیکی و افزوده شدن گزینه های تکنولوژیکی مطالعات بسیاری نشان داده اند که شرکت ها برای دستیابی به تکنولوژی های جدید شکست می خورند.برخی از محققین اشاره کرده اند که پروژه هایی که با تکنولوژی های جدید همراه هستند در اغلب شرکت ها شکست خورده و نمی توانند انتظارات را براورده کنند (Greenberg,1995). برخی نیز گفته اند که شکست تکنولوژی انتخاب شده اغلب به دلیل مدیریت و دارایی ضعیف است. برخی از دلایل ناشی از ناتوانی برای درک ارتباط تکنولوژی با زمینه صنعت و سرمایه گذاری درآن تکنولوژی است(Schroder,1999) .برخی از پژوهشگران در مطالعات خود در حوزه عوامل موثر بر اکتساب تکنولوژی به عوامل زیادی اشاره کرده اند که در ادامه ارائه می شود: (A.Y. Katukiza et al ,2010) که طبق جدول (۲-۴) است:

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید