پایان نامه تعیین رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران


ویژگی های عملیاتى رهبری خدمتگزار

راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده است که مکررا تکرار شده است.

ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و در رفتارهای رهبر در محیط کار مشاهده می شوند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار می باشند. آنها ویژگی های قابل تشخیصی هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند. هر ویژگی وظیفه ای از دیگر ویژگی های مجزا است. البته آنها با یک دیگر مرتبطند و در برخی از موارد به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند(همان منبع).

  • ایجاد چشم انداز :یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است. بینش، اعضای سازمان را با یکدیگر متحد و یکپارچه می کند و الهام‌بخش بزرگی و عظمت به آنان است.
  • درستکاری و کمال جویی :درستکاری، بیشتر با صادق‌بودن و راستگویی ارتباط دارد و کمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.
  • اعتماد :اعتماد، به‌واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به‌وجود می آید. در غیاب اعتماد، ترس سازمان را فرامی­گیرد و مانع بهره وری می شود. رهبران به‌منظور ایجاد اعتماد باید کمال جو و درستکار باشند.
  • خدمت رسانی :در درجه نخست و مقدم تر از هر کاری، یک رهبر خوب به دیگران خدمت می کند. انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری باید علاقه مندی به خدمت رسانی باشد.
  • الگوسازی :رهبران از طریق انجام برخی از اقدامات و نمونه­ها، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند. آنها تلاش می کنند تا با ارائه مدل رفتاری خود، پیروان را به تعهد، فداکاری، نظم و انضباط، تعالی و بهترین بودن تشویق کنند. آنها، ارزش های مناسب را از طریق عمل و کردار که چیزی بیش از حرف و کلمات است به تدریج در فرهنگ سازمان تزریق می کنند.
  • پیش گامی :رهبران، لازم است که در ریسک پذیری، ایجاد روش­ها و مسیرهای جدید، به کارگیری رویکردهای جدید نسبت به مسائل قدیمی پیشگام باشند. آنها باید عامل تغییر و تحول در سازمان و دارای ابتکار عمل باشند.
  • قدردانی از دیگران :رهبران خدمتگزار به صورت آشکار و قابل مشاهده از پیروان خود قدردانی می کنند، به آنها ارزش می دهند، آنها را ترغیب می کنند و به آنها توجه دارند. آنها از موفقیت دیگران لذت می برند. همچنین الهام بخش امید، شجاعت، عشق، تصاویر مثبت ذهنی به پیروان هستند و آنها را تشویق می کنند
  • توانمندسازی :رهبران خدمتگزار، توان رهبری خود را از طریق توانمندساختن افراد برای هدایت، چندین برابر می کنند. توانمندسازی بر کار تیمی تاکید می کند. به‌منظور دستیابی به توانمندسازی، رفتار رهبر باید کششی باشد تا اینکه فشاری باشد. سبک کششی از طریق جذب افراد و انرژی دادن به آنها موثرتر از سبک فشاری است. هدف از توانمندسازی پرورش رهبران کافی در همه سطوح سازمان است(همان منبع).

علاوه بر ویژگی های وظیفه ای، در بررسی ادبیات، ویژگی های دیگری برای رهبری خدمتگزار قابل تشخیص است که در اینجا با عنوان ویژگی های مکمل طبقه بندی شده اند و عبارتند از:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید