پایان نامه تعیین رابطه ی مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی


  • معلمان و اولیای مدرسه

معلمان از طریق اولیای مدرسه می توانند هر یک از دانش آموزان را بشناسند و متناسب با وضعیت روحی و روانی و خانوادگی با آنان رفتار کنند. اگر اولیای مدرسه در ابتدای سال، استقبال خوبی از دانش آموزان داشته باشند و در حد امکان با هدیه کردن یک شاخه گل به هر یک از دانش آموزان نگرش مثبتی در آنان ایجاد کنند، می توانند خوشبینی نسبت به مدرسه و مقدمه علاقه مندی به درس و یادگیری و ایجاد  پرورش میل و رغبت را در آنان به وجود آورند (سیف، ۱۳۸۸).

میوکی[۱] (۲۰۰۶) بر این باور است که تمرکز بر تدریس، رویکردی است که یادگیری مستقل با آگاهی فراشناختی یادگیرنده و خود- مسئولیتی[۲] وی در ارتباط است. اما فراگیران به معلمانی نیاز دارند که دارای تفکر فراشناختی و باور به استقلال فراگیر داشته باشند. وی اصول زیر را برای ارتقای سطح آگاهی های فراشناختی و در نتیجه افزایش عملکرد تحصیلی فراگیران، پیشنهاد می کند: ۱- تأمل در تجربیات یادگیری گذشته، ۲-تشویق و ترغیب افزایش آگاهی از هدف، ۳- دید انتقادی در ارائه روش های تدریس و افزایش آگاهی فراشناختی در مورد تکالیف  و مواد درسی، ۴- افزایش آگاهی ها و فرایند های فراشناختی در یادگیری کلاسی به منظور رشد استفاده خود کار از آگاهی ها[۳] فراشناختی، ۵-تأمل در تجربیات یادگیری خود، ۶- ارزشیابی متقابل[۴] معلم و فراگیر به منظور نظارت بر عملکرد یادگیری، ۷- بحث کلاسی بعد از انجام تمرین یادگیری. وی همچنین راهکارهایی را برای افزایش آگاهی های فراشناختی معلمان جهت ارتقا سطح آگاهی های فراشناختی فراگیران توصیه می کند که شامل خود- راهبری و تعامل بین سازمان دهنده درس[۵] و سایر عناصر برای اهداف برنامه ریزی درسی می شود (سلیمی، ۱۳۸۸).

[۱] – Miyuki

[۲] -Self – responsibitity

[۳]-Autonomus awareness

[۴] -Mutual evaluation

[۵] -Organizer lesson

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید