پایان نامه تعیین رابطه مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی


عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی به عوامل متعدد بستگی دارد . تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از آن به عمل آمده است در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها تفاوت‌های فردی و عوامل مربوط به مدرسه نظام آموزش و پرورش را بعنوان دو مقوله کل از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی نام می‌برد(یوسفی، ۱۳۹۰).

در تقسیم‌بندی دیگر علاوه بر موارد مذکور به شرایط محیطی و اقتصادی، اجتماعی خانواده نیز اشاره شده است. حتی بعضی از پژوهشها سهم هر یک از عوامل را در عملکرد تحصیلی معین کرده‌اند. بعنوان مثال: سهم توانایی فردی در حدود ۲۵% از واریانس را به خود اختصاص می‌دهد.

به طور کلی متغییرهای شناختی مجموعاً ۷۰% و سایر متغییرها از قبیل عوامل محیط اجتماعی و عوامل موقعیتی مجموعاً ۳۰% از واریانس را به خود اختصاص داده‌اند(ملکی، ۱۳۸۴).

به طور کلی عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی عبارتند از :

  • هوش (رحیمی‌نژاد،۱۳۶۹)، انگیزش(شلویری،۱۳۷۷)، خصوصیات شخصیتی (حسینی، ۱۳۷۰)، مکان کنترل (فراهانی، ۱۳۷۲)، جو عواطفی خانواده(صادقی،۱۳۸۷).
  • موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی :خانواده ( شلویری، ۱۳۷۷)، روش تدریس و جو عاطفی کلاس (فراهانی، ۱۳۷۲)، احساس موفقیت در امتحان و درس (بشارت،۱۳۸۵) (به نقل از یوسفی، ۱۳۹۰).

بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عوامل مختلفی از جمله تاثیر فرهنگ و سنن، شیوه‌های تربیتی، چگونگی وضعیت و فضای خانوادگی، منطقه سکونت و محل زندگی، نوع تدریس کلاسی، نوع رفتار کلاسی، و. . . تاثیر گذار می­باشد. همچنین عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی را می­توان به دو دسته تقسیم کرده­اندکه عبارتند از:

۱) عوامل محیطی یا بیرونی

۲) عوامل شخصی یا درونی

ازمهمترین عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی را می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

جدول (۲-۲) مهمترین عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی

ممهمترین عوامل بیرونی موثر بر عملکرد تحصیلیمهمترین عوامل درونی موثر بر عملکرد تحصیلی
۱) جو اجتماعی مدرسه۱) هوش
۲) جو عاطفی کلاس۲) باانگیزه بودن یادگیرنده
۳) موقعیت یادگیری۳) نیاز به پیشرفت
۴) مشارکت فرد در یادگیری۴) استعداد
۵) تاثیر گروه­های همسال۵) علاقه
۶) تعیین اهداف قابل وصول۶) انتظار فرد از خود و دیگران
۷) بازخورد به دانش­آموزان از نتایج۷) رضایت ناشی از دسیابی به اهداف
۸) برنامه درسی۸) ارتباط محتوای آموزشی با نیازهای اساسی فرد
۹) وجود کتاب­های درسی و مواد آموزش
۱۰) رفتار معلم۹) انتساب موفقیت یا شکست (مرکز کنترل)
۱۱) انتظارات معلم از دانش­آموز
۱۲) شیوه تدریس معلم۱۰) خودپنداره تحصیلی
۱۳) پاداش و انتقادات معلم

(به نقل از کیوانفر، ۱۳۷۴)

به اعتقاد پاردو[۱] (۲۰۰۲)، در عوامل مربوط به عوامل بیرونی، معلم مهمترین تاثیر را بر عملکرد دانش­­آموزان دارد. و معلم با ایجاد فضایی باز­، گرم و انسانی، همراه با جو اعتماد و حمایتی، باعث عملکرد و بهره وری موثر و مثبت در دانش­آموزان می‌شوند (شریف­زاده و کاظمی، ۱۳۹۱).

[۱] -Parado

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید